Hans Aanesen

E-post: hans@tGov.no

Hans er teknologiansvarlig

Han har mange års erfaring i systemintegrasjon og nettverksløsninger relevant for SAMHANDLING gjennom nødvendige felles og nøytrale OVERBYGNINGER.
Mange av de siste års prosjekter er knyttet til fagområdene ERP( "Enterprise Resource Planning") og Portalteknologi.
Hans erfaring i tjenesteintegrasjon, engineering, produksjon, salg, logistikk og installasjon vill være viktige bidrag for å kunne muligjøre tjenestehåndtering ved "åpen" samhandling i helsesektoren. Reelle SOA standarder i OASIS som definerer SENARIO(Templat)-prosessering i såkalte OVERBYGNINGSPORTALER er nødvendig teknologi. Hans har blant annet koordinerende formannsverv i OASIS-kommiteene OASIS CAM TC og  OASIS BCM-EPR SC som definerer kravene til slike nødvendige overbygninger. Har også tatt initiativet til "fremtidens" helseprofil i OASIS TGF TC (Transformational Government) som kan hentes her. 

Over de siste 10 årene har hans arbeid vært dominert av "åpne" og plattformuavhengige løsninger basert på internasjonale standarder. Hovedsaklig har standardiseringen relatert seg til forskjellige BUS-teknologier for prosessovervåkning og styring samt TCP/IP-nettverk.

Hans har deltatt aktivt i flere internasjonale standardiseringsarbeider som blant annet har endt opp i CEA-721 standarden (Consumer Electronic Association). Sammen med sitt programvareteam i Romania har han utviklet spesielle "tynne" serverløsninger som f.eks en ESS-server som er en prosess-server for omgivelseskontroll basert på CEA-721 standarden. Han har lang erfaring i programvareutvikling både for mikroprosessor-teknologi , minimaskiner og mainframes. Han har blant annet utviklet sitt eget Sanntidsoperativsystem og BUS-protokoller i forkant av sitt internasjonale standardiseringsarbeid i CIC ( CEbus Industri Counsil). Han var grunlegger av IT & Process AS som leverte ENØK-systemer til ENERGI- og Nettverksselskaper og er en av grunnleggerene av  Integrasoft Srl i Romania. Integrasoft har spesialisert seg i audio- & video-streaming og byggautomasjon.

Hans har sin Master of Science i Engineering Cybernetics ved NTNU og driver sitt eget konsulent- og utviklings-selskap  IT & Integration AS (ITI) og engineerings-selskap Vitheia Norge AS (ITI-Norge)

Ċ
Hans Arthur Kielland Aanesen,
7. mar. 2016, 02:37
Comments