Geir Lahnstein

Mailadresse: geir@tGov.no

Geir er høyskolelektor og konseptutvikler 
i bruk av moderne omsorgsteknologi i helsetjenesten
 
Utdanning:
 • Diplomøkonom 1969, Handelhøyskolen BI
 • Eksamener ved Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:
 • Programmerer ved Universitet i Oslo, Studentsamskipnaden
 • Systemutvikler og prosjektleder
 • Økonomisjef i Universitetsforlaget
 • Høyskolelektor ved Diakonhjemmets høyskolesenter
 • Systemkonsulent og foreleser ved NKS Høyskole
 • Kursvirksomhet i regi av Norsk Sykepleierforbund om bruk av info.tekn. i helsetjenesten
 • Fast gjesteforeleser i Lederutdanning for overleger, DnLF
 • Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI
 • Omfattende kursvirksomhet i offentlig og privat sektor
 • Egen næringsvirksomhet

Utviklingsarbeid:
 • Utvikling av lederutdanning for helsepersonell, NKI
 • Utvikling lederutdanning for sykepleiere, NKS
 • Utviklling av lederutdanning for helse- og sosialpersonell, Diakonhjemmet
 • Utvikling av lederutdanning for helsepersonell, Handelshøyskolen BI
 • Utvikling av kurshefte i regi av Norsk Akkreditering om kvalitet i helsetjenesten
 • Forfatter sammen med Hans Aanesen i høringsuttalelse til Hagen-utvalget (NOU 2011:11)

Publikasjoner (bøker, kompendier, artikler o.a.):
 • Forfatter og medforfatter av 10 bøker
 • Forfatter av 28 studieguider ved BI
 • Milepæler i organisasjon og ledelse.  521 s.
 • Viktige begreper i organisasjons- og ledelsesfaget. 87 s.
 • Noen hovedlinjer og årstall i internasjonal samfunnsøkonomi. 25 s.
 • Noen hovedlinjer og årstall i norsk samfunnsøkonomi. 59 s.
 • Norsk velferd, helse- og omsorgstjeneste i et historisk perspektiv. 
 • Noen glimt fra medisinens og helsefagets historie. 184 s.

Annen virksomhet:
 • Deltager i etablering av Den norske dataforening
 • Deltager i etablering av Forum for databehandlling i helsesektoren
 • Etablering av Heltberg gymnas
 • Forfatter av 23 studieguider ved BI
 • Forskjellige verv i politisk virksomhet og i frivillige organisasjoner
Comments