Illustrasjoner Tjenesteorientert Arkitektur(SOA)

Ved å klikke på bildene blir de forstørret !

Fig 1: Tjeneste-utøver og Tjeneste-mottaker                                      Fig 2: Omsorgsbehov og Omsorgsnivåer


 HYBRID IT-struktur: ( ServiceOrientedArchitecture  +  TechnologyOrientedArchitecture  )

Fig 3: Overbygningens fire Rollegrupper                            Fig 4: Modelldrevet Arkirektur i Sanntid


Rollegruppene:

1: Arbeidsledere: (Mappekonstruktører i eprArena)
I denne rollen konstruerer og definerer man alle de nye typer Arbeidsmapper og Roller med tilhørende Rutiner(Beste Praksis Rutiner) som man måtte trenge i sin organisasjon. Dette organiseres gjennom modelleringen av mappene med sine definerte Styrekort/Templater. Gjennom eprArena defineres derfor et nødvendig samhandlingsregime for å kunne eksponere data og annet innhold fra underliggende systemer ( Fag-/Ekspert-systemer).
Ved hjelp av Metodeverktøy i eprArena Spesifiserer Arbeidsledere(uten programmeringskunnskap) kravspesifikasjon til evt nye Web-tjenester som må lages av Portal- og Systemutviklere i de underliggende systemer. Programmering av programvarekomponenter som Semantic Web services og ebXML får dermed påtvunget et Overbygningsregime som er tvingende nødvendig for en uniform samhandling av data og informasjon.

2: Portal- & Systemutviklere:
De representerer system og programmeringskunnskapen i de underliggende Fag- og Ekspertsystemer. De er disse personer som programmerer Softwarekomponenter som eksponerer data og innhold til Overbygningen.

3: Tjeneste-utøvere: ( Tjenesteutøvende medarbeidere)
Disse medarbeidere har sine Arbeidsmapper med Informasjon og hjelpeverktøy de trenger i sin arbeidssituasjon. Gjennom sine Arbeidsmapper håndteres Arbeidsinstrukser, Rapportering og Melding om evt ønskede nye Behov. Tjenesteutøverene legger med andre ord Innhold til mappene.

4: Tjeneste-mottakere: ( Representerer Tjeneste-objectet)
Dette representerer borgerene som har krav på lovpålagte tjenester eller ønsker egne ikke lovpålagte tjenester. Borgerene har derfor sin egen Mappe (MIN SIDE) hvor status og faser i tjenestene er synlige.


Fig 5: Tjenestemappe-modellering i Sanntid

Tjenestemappens viktigste Styrekort/templater:

Arbeidsmappe:
Inneholder alt en bruker/rolleinnehaver trenger i arbeidet. Alle Arbeidsmapper er inndelt i faser i forhold til fremdrift.

Inholdskort (Styrekort 1):
Styrer håndteringen av alle Dokumentene i mappen. Den har også sanntids-regneark av tilstandsdata og alarmstatus med responsoppgaver basert på verdier fra Omgivelseskontroll. Se avsnittet OMGIVELSESKONTROLL.

Arbeidsflytkort ( Styrekort 2):
Gir støtte til de administrative arbeids-oppgaver i de administrative rutinene. 
(Ofte regelstyrt Flyt og Saksgang)

Oppgavekort/Tjenestekort ( Styrekort 3):
Definerer fysiske arbeidsoppgaver med arbeidsspesifikasjoner. 
Innehar inspeksjon og rapportering.

Services in your hand


Fig 6: Tilgangsstruktur                                                            Fig 7: Omgivelses-kontroll


Comments