Nyheter om Helsepolitikk i Media

EPR-forum med sin elektroniske Samarbeidsarena (eSam) har igjen gleden av å invitere til et nytt gratis fagseminar på Handelshøyskolen BI i Nydalen, tirsdag 7. januar 2020
​fra 9:00 -12:30 i auditorium A2-30: Digitale Responssentere & Personvern i våre Helsetjenester
Se også flere kurs på elektonisk Samarbeidsarena (eSam)


Lenker til de respektive år: Trykk på en av lenkene nedenfor og få tilgang til aktuelle avis- og fagartikler.