26.03.2019: Svar fra Oslo kommune 13.03.2019: 

Eiendomsskattekontoret viser til din henvendelse av 28.02.2019 vedrørende Nye Major Parkeringssameie.

Gårds- og bruksnummer 338.2.0.0 er et garasjeanlegg, parkeringsplasser som brukes i tilknytning til boenheter skal ikke takseres da verdien allerede ligger i boenheten. Her er det rapportert inn et parkeringsareal som brukes i næringssammenheng, det er dette arealet som er taksert. Da næringsarealet ligger på samme gårds- og bruksnummer som beboernes parkeringsplass vil de, som alle andre registrerte hjemmelshavere på dette gårds- og bruksnummeret, motta skatteseddel som viser utskrevet eiendomsskatt. Som tidligere opplyst sendes det ut kun én faktura og den blir kun sendt til fakturamottaker. Øvrige hjemmelshavere kan derfor se bort ifra skatteseddelen. 

I henhold til opplysningsplikten så må alle hjemmelshavere få informasjon om hva som skjer på eiendommer hvor de er hjemmelshavere. Det finnes derfor pr i dag ingen annen løsning enn at alle hjemmelshavere må få tilsendt skatteseddel. Vi beklager ulempene dette medfører.


28.02.2019: Feilaktig utsted eiendomsskatteseddel på garasjeplasser

Også i år har Oslo Kemnerkontor utsted eiendomsskattesedler for garasjeplasser. Dette er etter all sannsynlighet feilaktig i likhet med foregående år. Styret har sendt brev til kemnere og bedt om en forklaring på hvorfor dette har skjedd igjen. 

Red. 03.03.19: Vi oppfordrer alle beboere til også selv å ta kontakt med kemneren for sikkerhets skyld. 

Styret. 28.08.2018: Til informasjon, utlysning av forkjøpsrett.

Salg av garasjeplass 2219
Vi henviser til vedtektene i Nye Major parkeringssameie om å informere beboere i Nye Major om forkjøpsrett til garasjeplass 2219. 
Salgspris for plassen er kr 575 000,- + omk. 

Ta kontakt med styret dersom du ønsker å benytte deg av forkjøpsretten. Fristen for å benytte seg av forkjøpsretten går ut 11.09.18

Mvh
Styret
28.08.2018: Til informasjon, utlysning av forkjøpsrett.

Salg av garasjeplass 2219
Vi henviser til vedtektene i Nye Major parkeringssameie om å informere beboere i Nye Major om forkjøpsrett til garasjeplass 2219. 
Salgspris for plassen er kr 575 000,- + omk. 

Ta kontakt med styret dersom du ønsker å benytte deg av forkjøpsretten. Fristen for å benytte seg av forkjøpsretten går ut 11.09.18

Mvh
Styret
Til informasjon, utlysning av forkjøpsrett.

Salg av garasjeplass 2039
Henviser til vedtektene i Nye Major parkeringssameie og informere beboere i Nye Major om forkjøpsrett til garasjeplass 2039. 
Salgs pris for plassen er kr 550 000,- + omk. med overtakelsesdato 10.04.18
Ta kontakt med styret dersom du ønsker å benytte deg av forkjøpsretten. Gjør oppmerksom på at fristen for forkjøpsretten går ut 26.03.18

Mvh
Styret
Spørsmål om fastsetting av skatt, gjelder garasjeplasser i Nye Major

"Eiere av garasjeplasser er også i år blitt lignet med en formue på garasjen. Dette er feil (som også ble meldt fra styret til Skatteetaten i fjor, men som dessverre har gjentatt seg i år). Du skal sette verdien av parkeringsplassen lik null, uansett om du har leilighet i gården eller ikke.
Dette ble tatt med kommunen i fjor i skriftlig form fra styrets side og har blitt fulgt opp på nytt i år". 

Mvh
Styret  Påminnelse om stenging av garasjen uke 29

 

Som tidligere formidlet i SMS og beskrevet på hjemmesidene, skal det legges nytt epoxybelegg og hulkiler i deler av garasjen, primært i inngangspartiet, rampe og kjørebaner, i sommer. Dette er for å sikre at bygget er beskyttet mot korrosjon fra saltholding smeltevann fra kjøretøy om vinteren.

 

Dekket må legges i flere lag, hvor hvert av dem må herdes før neste kan legges på. Prosessen er derfor svært tidkrevende.

 

Tidligere har det blitt antydet at man kan tillate kjøring i visse tidsrom mens arbeidet pågår. Etter møte med entreprenør i dag, har det blitt klart at det kreves sammenhengende stenging i det aktuelle tidsrommet, fordi dekket ellers kan bli forurenset av kjøring før herdingene er ferdig.

 

 

 

Garasjen vil derfor være HELT STENGT FOR INN- og UTKJØRING i tidsrommet

 

 

mandag 17. juli kl 1600 til lørdag 22. juli kl 1600.

 

 

 

Uke 29 ble valgt da dette er en periode med antatt minimal trafikk i garasjen. Vi beklager ulempene det vil medføre for dere som fortsatt er avhenging av å bruke garasjen. Vi henstiller dere om å finne alternative parkeringsplasser dersom dere er avhenging av bil i den aktuelle perioden.

 

Via SMS vil styret oppdatere berørte løpende. Vi anbefaler derfor alle dem som ikke allerede har gjort det om å oppgi mobilnummer til OBOS. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Styret,

 

Nye Major Parkeringssameie

 

Ladenettverk

lagt inn 22. okt. 2017, 07:22 av Nye Major Parkeringssameie   [ oppdatert 22. okt. 2017, 11:56 ]

Løsningen som nå valgt, kommer fra Zaptec (zaptec.com) , har Mennekes type 2 ladekontakt (standard ladekontakt for nyere modeller i Norge) med kapasitet på 22kW (3 faser) og er straks klar til å begynne arbeidet med den felles infrastrukturen, «ladenettverket». Ladenettverket vil bli finansiert i form av et lån fra som betales ned med en engangsavgift, månedlige avgifter og et påslag på strømregningen fra ladestasjonene. Engangsavgiften ble satt til 5000,- kr av sameiermøtet våren 2017.

Ladestasjonen vil bli automatisk fakturert for en månedsavgift på ca 50 – 100 kr og ca 10% påslag på strøm som kun skal gå til driften av anlegget og renter og avdrag på lånet. Avgiften og påslaget fastsettes av styret og vil blant annet variere med antallet ladestasjoner som er installert.  

Før endelig bestilling av et felles ladenettverk kan iverksettes, er vi avhenging av at minst 20 stykker melder sin interesse og betaler inn engangsavgiften på kr 5000. De som ennå ikke har meldt til interesse, må gjøre dette innen 30. oktober til: styretnyemajorp@gmail.com. Oppgi navn, p-plass nr og telefonnummer. Styret vil da be OBOS sende faktura til alle interessenter med betalingssfrist 20. november.

Selve ladestasjonen bekostes av den enkelte parkeringsplass og vil koste ca kr 21 000,-. Faktura på dette vil bli sendt separat senere. Vi kan muligens oppnå en liten mengderabatt for dem som er med i første omgang, dersom tilstrekkelig mange melder seg på.

De som allerede har meldt sin interesse nå i høst, trenger ikke å gjøre dette igjen. Dere vil få faktura fra OBOS i posten.


Styret i Nye Major Parkeringssameie

Hovedporten vil være stengt mandag 12.06. kl 0830-1130

lagt inn 11. jun. 2017, 05:47 av Nye Major Parkeringssameie   [ oppdatert 11. jun. 2017, 10:13 ]

Service er bestilt av Norport på hovedport og U1. 

Feil likningsverdi for garasjeplasser

lagt inn 16. mai 2017, 01:43 av Nye Major Parkeringssameie

Flere eiere av garasjeplasser har fått lignet garasjeplassen sin til en verdi av over 3 millioner kroner. Dette åpenbart en feil. Styret har tatt kontakt med skattemyndighetene på vegne av parkeringssameiet og fått følgende svar:

Prisliste og informasjon om hjemmelader for elbil

lagt inn 16. mai 2017, 01:41 av Nye Major Parkeringssameie

Garasjeporten ødelagt

lagt inn 29. apr. 2017, 11:14 av Nye Major Parkeringssameie

Garasjeporten er ødelagt. Styret arbeider med å få rettet feilen snarest mulig.

Styret.

Nye rutiner for bestilling og omprogrammering av portåpnere

lagt inn 26. mai 2016, 02:35 av Nye Major Parkeringssameie   [ oppdatert 14. jul. 2016, 16:34 ]

Nye rutiner for bestilling og omprogrammering av portåpnere


Reparasjon av hovedport 8. april kl 0600

lagt inn 7. apr. 2015, 02:22 av Nye Major Parkeringssameie   [ oppdatert 7. apr. 2015, 02:23 ]

  • Portmontør Norport kommer 8.4.15 kl. 06.00 for å skifte deler i hovedporten.
  • Porten vil være stengt i ca 30 minutter fra kl 06.00.
mvh
Styret

Reparasjon av hovedport 10. februar kl 2030

lagt inn 9. feb. 2015, 07:35 av Nye Major Parkeringssameie   [ oppdatert 7. apr. 2015, 02:20 ]

Hovedporten til garasjeanlegget vil være stengt fra ca kl 2030 tirsdag 10. februar.
Porten må repareres, og arbeidet er ventet å ta et par timer.

Med vennlig hilsen
Styret

Økning av fellesutgiftene i 2015

lagt inn 8. des. 2014, 00:38 av Nye Major Parkeringssameie   [ oppdatert 8. des. 2014, 00:38 ]

Styret i Nye Major Parkeringssameie har besluttet å sette i gang tiltak for å løse lekkasje- og vanninntrengingsproblemene i de to parkerings- og bodetasjene U1 og U2 i Nye Major.

I budsjettet for 2015 er det satt av kr 400.000 til dette. For å dekke kostnadene økes felleskostnadene for den enkelte parkeringsplass fra kr 302 til kr 366.


mvh

Styret

Reparasjon av porter mandag 24.11.2014

lagt inn 20. nov. 2014, 10:20 av Nye Major Parkeringssameie   [ oppdatert 20. nov. 2014, 10:20 ]

Sluseporten i U1 og porten i U2 skal repareres. Dette medfører at portene vil stå i "stengt posisjon" mens arbeidet pågår.

Porten i U1 vil bli reparert mellom kl. 08.00-10.00

Porten i U2 vil bli reparert etter kl. 10.00

Tidspunktene er valgt fordi vi vil legge til rette for at de som skal til og fra jobb kan passere før kl. 08.00. Porten i U1 skal være ferdig til butikkene åpner kl. 10.00

Forutsetter at det er relativt liten trafikk i U2 etter kl. 10.00.

mvh

Styret i Nye Major Parkeringssameie

1-10 of 46