Jag heter Tommy Forsberg och arbetar på Vartoftaskolan i Falköpings kommun. Här undervisar jag i matematik och i de naturorienterade ämnena i skolår 6-9. Klassrummen är utrustade med bland annat storbildsprojektor och ljudanläggning vilket gör att jag enkelt kan använda datorns möjligheter i min undervisning. I min tjänst har jag också ett uppdrag att utbilda pedagoger i Falköpings kommun i projektet ”Metoder och hjälpmedel i framtidens klassrum”.

På Vartoftaskolan gör mina elever filmer om frågor som engagerar dem. De får söka fakta, bilda sig en åsikt och skapa ett debattinlägg i form av en film som de visar för sina klasskamrater. Filmvisningen följs av en muntlig presentation och de som gjort filmen fungerar sedan som experter i frågan.

 

Den nya tekniken har gett mig möjligheter som jag inte har haft förut. Med hjälp av projektor, dator och Internet kan jag arbeta på ett nytt sätt och jag ska nu berätta om det arbetssättet med utgångspunkt i ett exempel från ett genetikarbete. Arbetssättet kan lika gärna användas inom andra arbetsområden som kan engagera eleverna.

Ett viktigt moment under grundskolans senare del är att eleverna kan ta ställning i olika frågor och att det på så sätt skapas bra diskussioner i klassen. Jag kommer här att visa ett lektionsupplägg som ger eleverna förutsättningar att dels inhämta kunskaper för att kunna ta ställning i en fråga och dels skapar en miljö som motiverar ungdomarna till diskussion.