Styrelsen

Medlemmarna i styrelsen heter:
Ronny Persson  Ordförande
Marie Strandberg  Vice ordförande
Kerstin Persson Sekreterare    
Ann-Kristin Nordström  Kassör och kontaktperson 0708-963252
Mattias Bengtsson  Ledamot
Evy Axelsson Ledamot 
Arto Isokääntä  Ledamot
Mia Isokääntä Suppleanter