Styrelsen

Medlemmarna i styrelsen heter:

Ronny Persson Ordförande

Marie Strandberg Vice ordförande

Kerstin Persson Sekreterare

Ann-Kristin Nordström Kassör och kontaktperson 0708-963252

Mattias Bengtsson Ledamot

Evy Axelsson Ledamot

Arto Isokääntä Ledamot

Mia Isokääntä Suppleanter