Bilder från hembygden

Orvar Larsson bodde i detta hus. Det låg mittemot Sten och Siv Svensson hus, det brann ner någon gång på 30-talet personerna på fotot är troligen från vänster Inga Britt, Anna, Orvar, Svea och Gustav Ekstrand
Bild från Levrasjön Tagna av Jonas Larsson.
.
Råby skola 1928
Ett skolkort från Råby skola 1946
 

Skolkort Råby skola 1946

Överst

1 Tyko Sjökvist  Lärare                                       30 Janet Bengtsson

 5:e raden                                                              31 Stina Björk    

2 Ingrid Bondesson                                             32 Gerd Svensson  Gerd Olofsson ?                                     

3 Ulla Olofsson                                                     33 Inga Karlsson                                                                                                                          

4 Anna-Greta Bohlin                                            34 Berit Nilsson                                    

5 Lars Johansson                                                   35 Stig Olofsson                                                                                                                                         

6 Bertil EK                                                               36 Bo Nilsson

7 Nils Erik Jönsson                                                37 Bertil Nilsson

8 Stig Karlsson                                                       38 Jan Karlsson

9 Lennart Öberg                                                    39 Ella Ahlm

   4:e raden                                                              40 Vivan Nilsson                                                           

 10 Rö-Jössens-Rolf Jönsson                                41 Maj-Britt Svensson

 11 Göran Johansson                                             42 Irene Bengtsson

 12 Affe Larsson                                                      43 Brita Rundberg   Lärarinna

13 Jan Malmberg                                                    44 Ingrid Nilsson 

   3:dje raden                                                           1:a raden     

14 Olle Svensson                                                      45 Kurt Öberg

 15 Erik Björk                                                            46 Karl-Erik Persson

 16 Gunnar Nilsson                                                  47 Ebba Nilsson

 17 Cerny Svensson                                                 48 Stina Anderberg                                                                              

 18 Lennart Svensson                                             49 Gert Anderberg

 19 Yngve Nilsson                                                    50 Egon Fransson                                                              

 20 Stig Bengtsson                                                   51 Hans Bondesson

21 Kurt Ahlm                                                             52 Inge Johansson

22 Hulda Malmberg                                                 53 Rolf Svensson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

23 Allan Svensson                                                                          

24 Inga-Lill Svensson

25 Doris Malmberg

  2:a raden

26 Marta Andersson   Lärarinna

27 Agne Nilsson

28 Gert-Inge Svensson

29 Inger Nolin

B