เนื้อเรื่องย่อ รามเกียติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

posted Jul 6, 2011, 1:01 AM by กฤษณา โพธิ์ทอง   [ updated Jul 13, 2011, 1:12 AM ]
             นนทกเป็นยักษ์อยู่ที่เชิงบันไดเขาไกรลาส  มีหน้าที่ล้างเท้าเทวดาซึ่งจะไปเข้าเฝ้าพระอิศวรเทวดาเหล่านั้นบ้างก็ถอนผมนนทก  บ้างก็ตบหัวเย้าหยอก  จนหัวของนนทกโล้นเกลี้ยง  นนทกแค้นใจมากจึง"ปทูลขอพรจากพระอิศวรให้ประทานนิ้วแก่ตน
Comments