Functies/ taken

Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden

Voorzitter:
zit bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen voor, representeert het Kringbestuur naar buiten en helpt mee met kringkampioenschappen.

Secretaris:
zorgt voor verslaglegging van vergaderingen, houdt ledenregister bij (kringverenigingen, aanspreekpunten), zorgt voor correspondentie en informatie via website. Helpt mee met kringkampioenschappen.

Penningmeester/ vicevoorzitter: zorgt voor inkomsten en uitgaven, houdt deze bij en legt hier jaarlijks verantwoording voor af op de algemene ledenvergadering (ALV). Helpt mee met kringkampioenschappen. Vervangt in voorkomende gevallen de voorzitter.

Wedstrijdsecretaris paarden: zorgt voor de wedstrijdkalender en organiseert kringkampioenschappen.

Wedstrijdsecretaris pony's: zorgt voor de wedstrijdkalender en organiseert kringkampioenschappen.

Bij voorkeur een afgevaardigde naar het Regiobestuur: hebben/heeft zitting in het Regiobestuur en zorgt/en voor contacten en afstemming met Regiobestuur. Helpen mee met kringkampioenschappen.