home

Let op! Wij hebben een nieuwe website. Deze website wordt niet meer onderhouden. Ga naar www.nwonop.nl voor actuele informatie!

Onze Kring bestaat uit 17 paardensportverenigingen in de kop van Overijssel en de Noordoostpolder. Daarom heten we ook zo: Kring NWO-NOP. De kringleden zijn dus de verenigingen.

We zijn  1 van de 5 kringen in de Regio Overijssel van de KNHS, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie.

We hebben een kringbestuur dat gekozen wordt door de verenigingen die tot de kring behoren.

De belangrijkste taken van de kring zijn de volgende:
  1. Opstellen wedstrijdkalender binnen de kring en afstemming met de verenigingen
  2. Organiseren van Kringkampioenschappen Indoor en Outdoor
  3. Bepalen van de naar de regiokampioenschappen (Galoppade) af te vaardigen combinaties.
  4. De kring is de spil tussen verenigingen en regio.