คัมภีร์แพทย์โบราณ

อาหารผู้ป่วยเบาหวาน

หน้าแรก

วันที่ & เวลา

   

รูปภาพ : “มาเลือกบริโภค ผลไม้ตามสี ตามปัญจธาตุ ตามหลักแพทย์จีน กันค่ะ”  ตามหลัก แพทย์จีน จะมีอยู่ธาตุ อยุ่ 5 ธาตุ คือ ธาตุไม้ ธาตูไฟ ธาตุดิน ธาตุทองหรือโลหะ และธาตุน้ำ ธาตุเหล่านี้จะประกอบเป็นโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมชาติ มนุษย์ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของธรรมชาติ ซึ้งจะมีอวัยวะ ที่เชื่อมโยงกัน อยู่ เป็นอวัยวะหลัก 5 อวัยวะ คือ ตับ หัวใจ ม้าม ปอด ไต ซึ้งทางแพทย์จีนก็จะใช้หลักธรรมชาติอธิบายการเชื่อมโยง ของธาตุและอวัยวะ ดังนี้ ธาตุไม้ เชื่อมกับ ตับ /ธาตุไฟ เชื่อมกับ หัวใจ / ธาตุดินเชื่อมกับ ม้าม / ธาตุทอง เชื่อมกับ ปอด และ ธาตุน้ำเชื่อมกับไต ส่วนที่เป็นสีที่สะท้อนออกมาทางอาหารการกินก็มีความเชื่อมโยงกันเหมือนกันค่ะ เช่น สีเขียว จะเป็นสีของตับ สีแดง เป็นสีของหัวใจ สีเหลืองเป็นสีของม้าม สีขาวเป็นสีของปอด และสีดำเป็นสีของไต จึงเป็นที่มาของผักผลไม้เหล้านี้จะเชื่อมโยงกับอวัยวะ และจะช่วยดูแลให้ความแข็งแรงแก่อวัยวะที่ต่างกันด้วยค่ะ ***พืชผักสีแดง เป็นธาตุไฟ เชื่อมกับหัวใจดังนั้นจะช่วยกระตุ้นหัวใจ บำรุงเลือด กระจายเลือด เช่นพริก แตงโม และพืชผักสีแดงอย่างอื่น ***พืชผักสีเขียว เป็นธาตุไม้ เชื่อกับตับ จะช่วยบำรุงชี่ บำรุงตับ ช่วยระบบขับพิษ เช่นปวยเล้ง ถั่วเขียว ผักใบเขียวต่างๆ ***พืชผักสีเหลือง เป็นธาตุดิน จะเชื่อมกับอวัยวะม้าม จะช่วยบำรุงชี่ม้าม ปรับและกระตุ้นระบบเผาพลาญอาหาร เสริมสมรรภภาพทางร่างกายให้แข็งแรง เช่น แครอท ข้าวโพด ฟักทอง และผักสีเหลืองอื่นๆ ***พืชผักสีขาว เป็นธาตุทอง เชื่อมกับปอด ช่วยเสริมพลังชี่ปอด เช่น ผักกาดขาว ไชเท้า เห็ดหูหนูขาว เป็นต้น ***พืชผักสีดำ เป็นธาตุน้ำ เชื่อมกับไต ช่วยเสริมพลังชี่ไต ระบบสืบพันธุ์ ระบบปัสสาวะ ให้ความชุ่มชื่นผิว บำรุงผิว ผมดกดำ เช่น เห็ดหูหนูดำ เห็ดหอม สาหร่ายทะเล มะเขือยาวม่วง เป็นต้น “เมื่อรู้อย่างนี้ ก็ควรมาทานผักผลไม้ที่หลากหลาย จะได้บำรุงได้ในทุกอวัยวะ ช่วยให้ร่างกายแจ็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ อยากเลือกทานแต่สิ่งที่ชอบ ที่อยากนะค่ะ”วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง


วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง
วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง

วิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเองวิธีการนวดและกดจุดฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพด้วยตัวเอง
Comments