RO JAIPUR STAFF

S.No Name Designation  Mobile No.
1 Sh.P.S. Rana Deputy Commissioner              0141-2378465,2375110
2 Sh. G.S. Sidhu Assistant Commissioner 9414055019
3 Sh. C.M. Sharma Assistant Commissioner 9414055018
4


5 Sh. Subedar Ram Assistant Commissioner 9414047172
6


7 Sh Rakesh Khanna Section Officer  9530154438
8 Sh. G.D. Gupta Section Officer  0141-2375110
9 Sh. S.S. Rajawat Assistant  0141-2375110
10 Sh. Anil Sharma Audit Assistant 0141-2375110
11 Sh. G.L. Meena Audit Assistant 0141-2375110
12 Sh. S.L. Mourya Assistant 0141-2375110
13 Sh. K.C. Meena Assistant 0141-2375110
14 Sh. H. K. Jethani Computer Operator 0141-2375110
15 Sh. Archana Bhalla Stenographer 0141-2375110
16 Sh. N.K. Jain U.D.C. (Cashier) 0141-2375110
17 Sh. Akhilesh Pal  UDC 0141-2375110
18 Sh. Suresh Chandra Stenographer 0141-2375110
19 Sh. Shankar Lal Verma L.D.C. 0141-2375110
20 Sh. Rajesh K. Prajapat L.D.C. 0141-2375110
21 Sh. Mahendra Janwani L.D.C. 0141-2375110
22 Sh. Atul Sharma L.D.C. 0141-2375110
23 Sh. Mahendra Sen L.D.C. 0141-2375110
24 Sh. Yogesh Sain L.D.C. 0141-2375110
25 Sh. B.R. Nyol Gestetnor Operator 0141-2375110
26 Sh. Pratap Singh  Group 'C' 0141-2375110
27 Sh. Badri Narayan Meena Group 'C' 0141-2375110
28 Sh. Hazari Lal Group 'C' 0141-2375110
29 Sh. Brij Mohan Sharma Group 'C' 0141-2375110
30 Sh. Badri Gurjar Chowkidar 0141-2375110
31 Sh. G.R. Dabodiya Sweeper 0141-2375110