Wellcome! Dobrodošli

EHO je srpska nevladina organizacija osnovana 26/10/2000 sa misijom da jača građansko društvo kroz demokratske, ekonomske i etičke promene, realizujući projekte koji se tiču edukacije, ljudskih prava i ekonomskog osnaživanja. Eho ima bogato iskustvo u pripremi i implementaciji projekata i realitovao je veliki broj projekata od svog nastanka. EHO je strateški partner opštine Prokuplje, na osnovu partnerstva za izradu i implementaciju projekata sa kojima se aplicira kod EU fondova i srpskih ministarstava.
Organizacija ima 10 aktivnih članova i mrežu volontera kao i dve neformalne grupe koj erade u okviru ove organizacije:
EHO+, grupa mladih proaktivnih učenika srednjih škola i studenata
EHO žena, grupa žena koje su aktivne u organizaciji


Članovi našeg UO su dobropoznati istaknuti pojedinci u lokalnoj zajednici, stručnjaci u svojim oblastima rada. Svi oni pojedinačno imaju iskustva u radu na mnogim projektima i sa mnogim donatorima, kako u EHO-u, tako i u drugim lokalnim,regionalnim i  internacionalnim iorganizacijama.

Naša organizacija je realizovala mnogo projekata koji se tiču IRL, samohranih majki, Roma, dece sa smetnjama u razvoju, mladih, zdravlja i OSI.
EHO se nalazi u Prokuplju, Srbija i deluje regionalno kao organizacija. Ulaže velike napore  da pomogne stanovništvu u ovom delu Srbije kroz različite projekte  koji su podeljeni u nekoliko programa:
1. Pravna pomoć u realizaciji ljudskih prava

2. edukacioni program

3. društvena podrška marginalizovanim grupama

4.podrška civilnom društvu

5. omladinski program

6. Umetnost i kultura

7. ekologija

EHO is a Serbian non-government organisation established on 26/10/2000 with the mission to strengthen civil society through democratic, economic and ethic means, carrying out projects dealing with education, human rights and economic empowerment. EHO has in-depth experience in project design and implementation and has implemented a large number or projects since its establishment. EHO is a strategic partner of the Municipality of Prokuplje, under a joint partnership contract for the design and implementation of projects funded by the EU and Serbian ministries.

The organization has 10 active members and a network of volunteers, and two informal  groups:
 EHO+ which mainly consists of secondary school and university students.

EHO women. a group of active women in organization

Members of our Executive board are well known in the society and all are experts in some field. They also have personal experience in work for donor organizations and implementation of some international, regional and local projects.

Our organization has realized many projects concerning IDPs, single mothers, Roma, children and youth, women's health, people with physical disabilities.

EHO is situated in Prokuplje, Serbia and it is a regional based organization in the South of Serbia. It puts lots of efforts to help people in this part of Serbia through various projects divided into several programs.· 1. legal help in human rights realization

· 2. educational programs

· 3. social help to marginalized groups programs

· 4. civil sector support

· 5. Youth programs.

   6. Art and culture

   7. ecology


Подстранице (1): contact-kontakt:
Comments