Clubnieuws                Ledenadministratie                   Contact                            Bestuur  

            Klik hier voor het :  L A A T S T E    N I E U W S  

                            Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging Canaria, bij iedereen bekend als de NVC. 
                             Onze vereniging bevindt zich op het mooie eiland Gran Canaria en is een verzamelpunt voor vele 
                             Nederlandstaligen die hier wonen, overwinteren of al dan niet langdurig de vakantie doorbrengen. 
                           Wij zijn een zeer actieve vereniging en op de website zijn de activiteiten weergegeven waaraan u 
                         kunt deelnemen. Hier vind je vrienden, steun en gezelligheid. Het activiteitenseizoen loopt van 
1 oktober tot 1 mei, en het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.

                         De Nederlandse Vereniging op Gran Canaria beoogt, zonder enig winstoogmerk, te voldoen aan 
                          haar doelstellingen zoals neergelegd in de statuten. De NVC heeft geen commerciële doelstelling 
                           maar heeft uitsluitend een sociaal-recreatieve functie. Iedereen kan voor een klein bedrag per jaar 
                                                                  lid worden, zie de pagina Ledenadministratie in het menu.
              
      De startpagina van deze oude website is in bewerking in verband met de bouw van een nieuwe website!
Nu bij deze huidige oude website is het nog mogelijk alles te bekijken zonder inloggen!                    Overige informatie                                          Inloggen (pas bij nieuwe website)           Over ons
                        Links                                                                         Ledenlijst                                                            Depósito Legal  GC-162-2011 
                      AVG                                                                          Clubnieuws                                                         NIF: G35248616
                                                                                                        Aanmelden evenementen                                    Registro No. 1913
                                                                                                        Organisatie activiteiten                                       Postadres: Apartado 302, 35100 Playa del Inglés
                                                                                                        Algemene Ledenvergadering                              Email: ned.ver.canaria@gmail.com
                                                                                                        Jaarverslag                           
                                                                                                                Bestuursvergadering