Clubnieuws                Ledenadministratie                   Contact                            Bestuur  

                 
                                  Klik hier voor het :  L A A T S T E    N I E U W S  

                 Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging Canaria, bij iedereen bekend als de NVC.
                 Onze vereniging bevindt zich op het mooie eiland Gran Canaria en is een verzamelpunt voor vele 
                 Nederlandstaligen die hier wonen, overwinteren of al dan niet langdurig de vakantie doorbrengen.
                 Wij zijn een zeer actieve vereniging en op de website zijn de activiteiten weergegeven waaraan u 
                 kunt deelnemen. Hier vind je vrienden, steun en gezelligheid. Het activiteitenseizoen loopt van 
                 1 oktober tot 1 mei, en het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.

                 De Nederlandse Vereniging op Gran Canaria beoogt, zonder enig winstoogmerk, te voldoen aan 
                 haar doelstellingen zoals neergelegd in de statuten. De NVC heeft geen commerciële doelstelling 
                 maar heeft uitsluitend een sociaal-recreatieve functie. Iedereen kan voor een klein bedrag per jaar 
                 lid worden, zie de pagina Ledenadministratie in het menu.
              
      Deze startpagina van onze oude website is in bewerking in verband met de bouw van een nieuwe website!
Nu bij deze huidige oude website is het nog mogelijk alles te bekijken zonder inloggen!
                    Overige informatie                                          Inloggen (pas bij nieuwe website)           Over ons
                        Huishoudelijk reglement                                           Ledenlijst                                                            Depósito Legal  GC-162-2011 
                      Statuten                                                                     Aanmelden evenementen                                    NIF: G35248616
                      Links                                                                         Organisatie activiteiten                                        Registro No. 1913
                      Onze adverteerders                                                   Algemene Ledenvergadering                               Postadres: Apartado 302, 35100 Playa del Inglés
                      AVG                                                                          Jaarverslag                                                           Email: ned.ver.canaria@gmail.com
                                                                                                        Bestuursvergadering