De Nederlandse Vereniging in Gran Canaria beoogt, zonder enig winstoogmerk, te voldoen aan haar doelstellingen zoals neergelegd in de statuten. De vereniging heeft haar zetel in Playa del Inglés. 
De NVC heeft geen commerciële doelstelling maar heeft uitsluitend een sociaal-recreatieve functie.

Iedereen kan voor een klein bedrag per jaar lid worden. Zie hiervoor de pagina Ledenadministratie in het menu.
Leden ontvangen 7 x per jaar het verenigingsblad ‘NVC- Clubnieuws’ en krijgen korting bij deelname aan de activiteiten en bij de evenementen van de NVC.

Via de website wordt men op de hoogte gehouden van de vaste activiteiten tijdens het activiteitenseizoen, wordt achtergrond-informatie gegeven over de NVC of de door afdelingen georganiseerde evenementen/excursies en nog veel meer.

Het activiteitenseizoen loopt van 1 oktober tot 1 mei, het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.