Tere tulemast Pärnu Mai Kooli 2015. aasta Digipöörde veebilehele!

http://www.maikool.parnu.ee/mai2/http://digipoore.ee/             http://www.esafetylabel.eu/web/guest;jsessionid=D53DBE92EA2B69142316F48F7144EAB6

     

Pärnu Mai Kool on Pärnu linna suurim põhikool, kus õpib 835 õpilast ja töötab 60 õpetajat. Meie kooli Digipöörde meeskond koosneb kuuest ettevõtlikust inimesest:


Vasakult:

Heli Salundi, kes loob ja testib reaalainete nutiülesandeid (keemia) ning kasutab ainetundides ümberpööratud klassiruumi meetodit.

Silvia Kuusk, kes loob ja testib reaalainete nutiülesandeid (matemaatika) ning loob ja administreerib Pärnu Mai Kooli Digipöörde ajaveebi „NutiKelluke“ .

Tiiu Leibur, kes testib õpetajate digipädevusi, juhendab õpetajaid ja loob ning testib nutiülesandeid.

Kaja Tammetalu, kelle ülesandeks on projekti eestvedamine, administreerimine ja ürituste korraldamine.

Hanno Saks, kes administreerib digitaristut ja digitaalsete õppematerjaldie keskkonnda ehk DigiWikit.

Tiiu Vendel, kes viib läbi nutiseadmete kasutamise koolituse õpetajatele, loob ja testib avastusõppe nutiülesandeid ja korraldab nutiürituse -„Digiralli-Tralli – Nuti-Kalli“

Meie kooli tutvustav video:

Projekti I etapp mai - november 2015. aasta

1) Õpetajate nutioskuste digitaalne seire – mai 2015 – Tiiu Leibur
2) „NutiKelluke“ koduleht - mai 2015 – Silvia Kuusk, Tiiu Vendel
3) DigiWiki keskkonna loomine ja häälestus – mai 2015 – Hanno Saks
4) Rahvusvahelises Erasmus+ projektitöös:
a) Näidistund Erasmus+ projektipartneritele „Nutiseadmete rakendamine õppetöös“ –
mai 2015 – Tiiu Leibur, Tiiu Vendel
b) Avastusõppe nutitund läbiviijad – Merle Mänd, Tiiu Vendel
c) Õpilastega avastusõppe nutitunni filmimine ja analüüs Eesti projektikohtumisel - juuni 2015. a. – Hanno Saks
5) DigiWiki keskkonna testimine töögrupis – juuni 2015 – Hanno Saks
6) Projektikeskkondade häälestus ja juurutamine töögrupis – juuni 2015 – Silvia Kuusk
7) Nutikoolitus õpetajatele- august 2015 -  Silvia Kuusk
8) DigiWiki koolitus personalile – august 2015 – Hanno Saks
9) Rotatsiooni korras näidistunnid õpetajatele  -  september  2015 – Heli Salundi, Silvia Kuusk, Tiiu Vendel
10) Nutimängud õpilastele -  (2. ja 4. nädal) september, oktoober 2015 – Heli Salundi, Silvia Kuusk, Tiiu Vendel, Kaja Tammetalu, Hanno Saks
11) Õpiring (infovahetus õpetajatele) -  (1. ja 3. nädal) september, oktoober 2015  – Heli Salundi, Silvia Kuusk, Tiiu Vendel, Kaja Tammetalu, Hanno Saks