President 
Kobby Lartey
s-lartey2018@nlaw.northwestern.eduVice President of Finance 
Mehwish Shaukat
m-shaukat2018@nlaw.northwestern.edu


                          Vice President of Events
Marsheda Ewulomi 
m-ewulomi2018@nlaw.northwestern.edu


Vice President of Community Outreach
Mario Robertson
m-robertson2018@nlaw.northwestern.edu
Vice President of Alumni Relations
Matthew Hutchinson 
m-hutchinson2018@nlaw.northwestern.edu