קטעי נוסח


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

הורד
ברכות השחר  918k גירסה 6 12 באוק׳ 2009, 14:53 David Fensterheim
ċ

הורד
פסוקי דזמרה לימי חול  1992k גירסה 5 12 באוק׳ 2009, 14:54 David Fensterheim
ċ

הורד
ברכות קריאת שמע לימי חול  3293k גירסה 5 12 באוק׳ 2009, 14:54 David Fensterheim
ċ

הורד
חזרת הש"ץ ליום חול  3901k גירסה 5 12 באוק׳ 2009, 14:54 David Fensterheim
ċ

הורד
תחנון עד סיום שחרית  3634k גירסה 6 12 באוק׳ 2009, 14:55 David Fensterheim
ċ

הורד
מנחה ימי חול  3861k גירסה 6 12 באוק׳ 2009, 14:55 David Fensterheim
ċ

הורד
ערבית ימי חול  2566k גירסה 5 12 באוק׳ 2009, 14:55 David Fensterheim
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

הורד
Weekday Minor  151k גירסה 4 17 בינו׳ 2010, 12:54 David Fensterheim
ċ

הורד
Kaddish Titkabel  247k גירסה 4 17 בינו׳ 2010, 12:54 David Fensterheim
ċ

הורד
Weekday After Amida  281k גירסה 4 17 בינו׳ 2010, 12:54 David Fensterheim
ċ

הורד
Weekday Arvit Short   154k גירסה 2 17 בינו׳ 2010, 14:30 David Fensterheim
ċ

הורד
Weekday Ahava Raba  344k גירסה 4 17 בינו׳ 2010, 12:54 David Fensterheim
ċ

הורד
Weekday Hazarat Hashatz  401k גירסה 4 17 בינו׳ 2010, 12:54 David Fensterheim
ċ

הורד
Pesuke DeZimra Short  184k גירסה 4 17 בינו׳ 2010, 12:54 David Fensterheim
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

הורד
קבלת שבת  2687k גירסה 4 12 באוק׳ 2009, 14:52 David Fensterheim
ċ

הורד
ערבית של שבת  5520k גירסה 5 12 באוק׳ 2009, 14:51 David Fensterheim
ċ

הורד
שבת פסוקי דזמרא  4734k גירסה 6 12 באוק׳ 2009, 14:52 David Fensterheim
ċ

הורד
שבת ברכות קריאת שמע  5130k גירסה 5 12 באוק׳ 2009, 14:53 David Fensterheim
ċ

הורד
שבת שחרית חזרת הש"ץ  6221k גירסה 4 12 באוק׳ 2009, 14:53 David Fensterheim
ċ

הורד
שבת מנחה  7194k גירסה 4 12 באוק׳ 2009, 14:53 David Fensterheim
ċ

הורד
הבדלה  1284k גירסה 4 12 באוק׳ 2009, 14:53 David Fensterheim
Comments