ความสำคัญของการให้ออกซิเจน

 

 

 

 

 

 

ความสำคัญของการให้ออกซิเจน

            
        ในการให้ออกซิเจนนั้นแพทย์จะเป็นผู้ที่เลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยจะต้องพิจารณาถึงพยาธิสภาพหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น ตลอดจนการยอมรับของผู้ป่วยต่อวิธีการให้ออกซิเจนนั้นๆในขณะเดียวกันก็จะต้องทราบถึงข้อจำกัดของวิธีการต่างๆรวมทั้งข้อดีและข้อเสียในการให้ออกซิเจนนั้นๆด้วย

วิธีการให้ออกซิเจน มีหลายวิธี คือ

1.  Nasal cannula คือ การให้ออกซิเจนทางสายยางคู่เข้าจมูก

2.  Nasal catheter คือ การให้ออกซิเจนทางสายยางเข้าจมูก

3.  Mask or Facemask คือ การให้ออกซิเจนทางหน้ากาก

4.  Oxygen Tent คือ การให้ออกซิเจนทาง Tent

5.  Oxygen T-piece คือ การให้ออกซิเจนเข้าทางหลอดลม

6.  Tracheostomy Collar คือ การให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยที่มีท่อเจาะคอ

                                       

                                                                                                    

Comments