กลุ่มการพยาบาล รพศ.สกลนคร ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ยินดีต้อนรับพยาบาลน้องใหม่ประจำปี 2561 ทุกคน

น.ส.ปิ่นเพชร อำภรณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

มือถือ 08-4791-6955

คู่มือจัดทำเอกสารประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

StdDoc_317.pdf