Núria Alturo

Professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona

Grup d'Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD), www.ub.edu/grepad

nalturo@ub.edu


TITULACIONS

Doctora en Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (1997). Títol de la tesi: “La semàntica verbal del català. La representació dels esdeveniments”. Tutores: Teresa Cabré Castellví i M. Teresa Turell Julià (Departament de Traducció i Filologia, Universitat Pompeu Fabra)

Master of Arts in Spanish (Department of Spanish and Portuguese, University of Southern California, Los Angeles, 1990-1992, Tutora: Carmen Silva-Corvalán)

Grau de postllicenciatura (Postgraduate research diploma) (Universitat de Lleida, 1987). Títol de la tesi: “Canvi social i canvi lingüístic a El Pont de Suert”. Tutor: Joan Josep Pujades (Departament d'Antropologia, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona)

Llicenciatura de Filologia Catalana (Universitat de Lleida, 1986)

DOCÈNCIA 

Lexicologia catalana i semàntica, Pragmàtica del català, Gèneres i formats de la comunicació escrita, Metodologia de la recerca sobre la llengua i la literatura catalanes, Llengua i context (Models funcionals per l'anàlisi de l'ús del llenguatge en context), Lingüística aplicada catalana, Llengua catalana

RECERCA

Projectes del Grup d'Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD, http://www.ub.edu/grepad/projects/) i el Grup d'Estudi de la Variació (www.ub.edu/GEV) de la Universitat de Barcelona

BEQUES I ESTADES EN ALTRES UNIVERSITATS

2010: Estada de 2 setmanes com a acadèmica visitant. Functional Discourse Grammar group, Amsterdam Center for Language and Communication,  Universiteit van Amsterdam (dir. Prof. Kees Hengeveld). 

2008-2009: Beca de mobilitat. Ministerio de Ciencia e Innovación, Espanya (ref. PR2008-0176). Estada com a acadèmica visitant a la Universitat d'Amsterdam durant 2 períodes de 6 mesos cadascun: 

1990-1992: Predoctoral Merit Fellowship. Graduate School, University of Southern California, Los Angeles (EUA). 

GESTIÓ 

2021-actualitat: Coordinadora de la Secció Departamental de Lingüística Catalana. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat de Barcelona.

2006-2008: Coordinadora de formació del professorat de la Facultat de Filologia, per nomenament del Vicerector de Política Docent a partir de la proposta de la Degana de la Facultat de Filologia i el Director de l'Institut de Ciències de l'Educació (Universitat de Barcelona). 

2000-2008: Coordinadora dels Estudis de Filologia Catalana, Lingüística General, Filologia Italiana i Filologia Francesa (càrrec adjunt a la Cap d'Estudis de la Facultat de Filologia, Anna Poch) (2000-2008). Secretària del Consell d'Estudis (2000-2008). Secretària de la Comissió Acadèmica de la Junta de Facultat (Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona) (2005-2008). Secretària de la Comissió dels POP (programes de postgrau) de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (2006-2008)

1994-2004: Coordinadora de l'assignatura troncal de 1r cicle Llengua Catalana I. Graus de Filologia. Universitat de Barcelona. 

DOCÈNCIA I GESTIÓ PREUNIVERSITÀRIA

1987-1990 i 1992-1995: Professora agregada de llengua i literatura catalanes a l'ensenyament secundari i el batxillerat. Institut de Batxillerat Baix Penedès (El Vendrell).

1988-1990: Cap d'Estudis de l'ensenyament nocturn. Institut de Batxillerat Baix Penedès (El Vendrell).

1990-1992: Llicència per estudis concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.