Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm cha mẹ của những bé đang chung sống với chứng tự kỷ và đã can thiệp cho con được gần 10 năm.Với sự hỗ trợ tài chính ban đầu của Phòng văn hóa thông tin - Đại sứ quán Mỹ tại Hà nội, Việt Nam và hỗ trợ quản lý của CHS, chúng tôi mở trang web này từ tháng 10 năm 2011, với hy vọng sẽ giúp bạn có thể tác động tích cực đến đứa con đặc biệt ở một số mặt.  


Và mục tiêu cuối cùng là giúp bạn và mọi người tìm thấy nhiều niềm vui hơn khi ở bên con.

Báo cáo một năm hoạt động


Chúng tôi sẽ cố gắng để đưa đến bạn những thông tin từ nguồn tin cậy ở Mỹ và các nước phát triển.

Tuy nhiên, bạn mới là người biết cách can thiệp nào phù hợp nhất cho con. Bạn chính là người trị liệu tuyệt vời nhất cho con.

                 
               

          

Hội thảo "Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ ở cấp tiểu học"Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong quá trình phát triển trang web.