Thắp đèn xanh lơ

Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ và Thắp đèn xanh lơ là gì?

Ngày thế giới nhận biết về tự kỷ (WAAD), vào 2 tháng 4, đã được Liên hợp quốc thông qua từ năm 2007, nhằm làm nổi bật tự kỷ như là một vấn đề sức khỏe ưu tiên toàn cầu. Hàng năm vào ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, Autism Speaks có chiến dịch toàn cầu “Thắp đèn xanh lơ - Light It Up Blue”. Hàng nghìn các tòa nhà nổi tiếng, trường học, cơ quan và gia đình trên khắp thế giới đều đồng lòng thắp đèn xanh lơ vì hàng triệu người và gia đình có liên quan đến tự kỷ. Mọi người ở khắp nơi mặc màu xanh lơ vì cộng đồng này.

Thắp đèn xanh lơ

  • Lan truyền nhận thức và hiểu biết về tự kỷ
  • Trân trọng và đề cao những tài năng và kỹ năng đặc biệt của người tự kỷ
  • Kêu gọi mọi người chú ý đến những nhu cầu của người tự kỷ