Vấn đề của gia đình

Khi trong gia đình có người được chẩn đoán là tự kỷ, mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng theo những cách khác nhau.  Cha mẹ/người chăm sóc sẽ phải tập trung ưu tiên chuyện chăm sóc con tự kỷ lên hàng đầu, khiến cho hôn nhân, các con khác, công việc, tài chính, các mối quan hệ và trách nhiệm khác trở nên căng thẳng.  Giờ cha mẹ phải dồn thời gian và tiền của cho việc chữa trị và can thiệp cho con của họ, và đành xếp các thứ khác xuống hàng thứ yếu hơn. Chạy theo nhu cầu của trẻ tự kỷ khiến cho các mối quan hệ trong gia đình, nhất là với anh chị em của trẻ, trở nên phức tạp hơn.  Tuy nhiên, cha mẹ có thể báo cho các trẻ khác biết về tự kỷ và những ảnh hưởng, hiểu những khó khăn mà anh chị em của trẻ sẽ phải đối đầu, và liên kết tất cả các thành viên trong gia đình tạo ra một mạng lưới trợ giúp và cảm thông. 


Bạn có thể tìm đức tin ở đâu đó để giúp mình có thêm sức mạnh đối mặt với tự kỷ và tạo ra một nơi an toàn, hòa nhập cho cả đứa trẻ và gia đình.