Các độ tuổi

Chúng ta thường nghĩ đến tự kỷ như một tình trạng chỉ có ở trẻ nhỏ.  Đó là vì mãi tới gần đây người dân mới chú ý chủ yếu đến trẻ tự kỷ và đến tầm quan trọng của phát hiện và can thiệp sớm.  Tuy nhiên, tự kỷ là một tình trạng kéo dài suốt đời, và ở mỗi giai đoạn khác nhau họ lại cần những sự hỗ trợ và can thiệp khác nhau. Với tỷ lệ tự kỷ tăng vọt, đến nay là 1 trên 88 trẻ ở Mỹ, và người ta ước tính sẽ còn tiếp tục tăng, chúng ta cần chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu cấp bách được hỗ trợ của người tự kỷ suốt cả cuộc đời của họ.

Cũng giống những người khuyết tật khác, người tự kỷ cũng trải qua những thay đổi lớn trong cuộc đời.  Chất lượng cuộc sống của họ phụ thuộc không chỉ vào nền móng được xây từ nhỏ, mà còn vào sự hỗ trợ liên tục phù hợp với nhu cầu riêng về giáo dục, y tế, xã hội, giải trí, gia đình và việc làm nữa.

Phát hiện và can thiệp sớm
Tốt nhất là phát hiện và can thiệp sớm hiệu quả trước 3 tuổi.  Can thiệp sớm làm giảm chi phí cho suốt cuộc đời người tự kỷ còn 2/3.

Xây dưng nền tảng vững chắc từ nhỏ đến trưởng thành
Các chương trình giáo dục và can thiệp giúp trẻ và người tự kỷ trưởng thành có thể phát huy được hết tiềm năng của mình.

Cuộc sống hạnh phúc và có chỗ đứng
Người tự kỷ trưởng thành cần những dịch vụ và hỗ trợ để tối đa hóa sự độc lập và đảm bảo chất lượng cuộc sống của mình.