Chung sống với tự kỷ

Người tự kỷ cần được chăm sóc ở nhiều mặt và gia đình họ luôn phải chịu mức stress rất cao.  Nhận ra và có chuẩn bị cho những khó khăn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho tất cả những ai liên quan như cha mẹ, anh chị em, ông bà, người thân và bạn bè.

Mỗi người tự kỷ đều khác nhau khiến mỗi gia đình có trải nghiệm khác nhau.

Nhưng có những vấn đề chung mà hầu hết các gia đình đều muốn biết để có thể hỗ trợ người tự kỷ và các thành viên trong gia đình.

Chúng tôi làm ra mục này để cung cấp thông tin hữu ích cho các bạn. Thông tin ở đây chưa thể coi là tất cả, nhưng nó sẽ giúp trang bị cho gia đình một số công cụ cơ bản để họ đạt được kết quả tốt nhất với người thân tự kỷ.