12. Albert Einstein

Wie niet langer kan stilstaan
in verwondering,
is zo goed als dood:
zijn ogen zijn gesloten.

Er zijn maar twee manieren om te leven...enerzijds alsof niets een wonder is, anderzijds of alles een wonder is !

Wanneer de oplossing eenvoudig is, is het God-hoe je hem ook ziet- die antwoordt.      

Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.  

Een probleem kan enkel opgelost vanuit een totaal andere invalshoek als waardoor het ontstaan is. Als je geen contact maakt met je eigen binnenkant bij een emotie of bij een sluimerend vervelend gevoel dan kan je dat niet via de buitenwereld, via je denken of via een ander blijvend oplossen !  

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                   Albert Einstein
Een wezen begiftigd met een hoger inzicht dat kijkt naar de handelingen van een doorsnee-mens zou lachen met de illusie dat die mens er van uit gaat dat hij een vrije wil heeft...   

Ik denk niet aan morgen...dat komt al rap genoeg !                     Albert Einstein     


Albert Einstein  (1879-1955) - Duits-Amerikaans natuurkundige :

Hij geloofde niet in een persoonlijke almachtige God.  Hij ging er wel van uit dat religie zonder wetenschap blind is, maar ook dat wetenschap zonder religie lam is.  Wetenschap gaat over feiten.  Spiritualiteit voegt daar een betekenis aan toe.  Heeft alles te maken met een diep geraakt kunnen worden...met verwondering voor alles wat leeft, voor alles wat 'is'.  Een mooie zonsondergang, een glimlach van iemand die je nabij is laat zich niet uitdrukken door woorden of door wetenschap !  De wetenschap bestudeert de 'letter', niet de 'geest'.  Deze geest zijn we nog volop aan het ont-dekken. Met alleen de ratio doen we het heelal, doen we onze wereld te kort.  God (binnen of buiten jou) kan niets en doet niets...maar Hij bezielt mensen.  Hij doet je in de spiegel kijken zodat je je kunt bevragen wat goed is voor je-zelf, wat goed is voor je medemens.

Verder geeft hij aan dat spiritualiteit niets met kerk te maken heeft. Hij gaat er ook van uit dat de kernboodschap van vele religies is dat je je medemens net zo behandelt als dat je zelf behandeld wil worden.OOk nog :

Wat we ‘gezond verstand’ noemen is een reeks van vooroordelen over de aard van de werkelijkheid die we ons al eigen maakten voordat we 18 jaar waren ...(mee gekregen overtuigingen die eigenlijk niets met ons te maken hebben)   

De gehele wetenschap is niets meer dan een uitzuivering van het dagelijkse denken. 

Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid. 


De intuïtieve geest is een heilig geschenken de rationele geest is een trouwe dienaar...
We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar eert  en het geschenk is vergeten.
                                                                                                                                            Albert Einstein
   
                                                                                                                       Comments