Anubhav Alumni


The 2011-2012 Team:

    
Guys (L to R): 
Jerome Jeevarajan, Aalap Herur-Raman, Amar Srivastava, Ashik Desai, Elliott Sweeney (Co-Captain), Tej Motiwala (Co-Captain), Rishi Shah, Karan Goenka, mystery man, John Jeevarajan

Girls (L to R): 
Neeha Nandam, Ankita Roy, Grace Kapov, Anoki Shah, Neha Patel, Pavithra Mohan (pictured standing: Co-Captain), Kelly Khale, Aditi Kothari, Christina Zhang, Supriya Rastogi


The 2010-2011 Team:


Guys (L to R): 
Rup Basuroychowdhry,  mystery man (Co-President), Pratik Shah, Rishi Shah, Ravi Shah (Co-Captain), Elliott Sweeney, Karan Goenka, Akshai Rajendran, Jerome Jeevarajan, Not Pictured: Ashik Desai

Girls (L to R): 
Priya Kucheria, Anshika Kaushik, Anokhi Shah, Aditi Kothari, Divya Chhabra, Lakshmi Ramachandran (Co-Captain), Neha Patel, Jamila Bahrainwala (Co-President), Kelly Kahle, Roli Mandhana

Alternates (Not Pictured): Tej MotiwalaThe 2009-2010 Team:


Aashka Patel, Akshai Rajendran, Amit Vira, Anjli Lodhavia, Anshika Kaushik (Board Member),
Elliott Sweeney, Kavita Betkerur (Board Member), Kelly Kahle,
Lakshmi Ramachandran, Neha Patel,
Nisha Garg (Co-Captain), mystery man,
Pratik Shah (Board Member), Preeya Goyal, Ravi Shah (Co-Captain),
Rup Basuroychowdhry, Sharon Paravastu, Sujan Doshi, Tej Motiwala (Board Member), Umang Jain


Alternates: Hetal Patel, Riti Mahadevia, and Vineet Bhagwat
The 2008-2009 Team:Guys (L to R):


Vineet Bhagwat (Co-Captain), Vishal Parikh, Rup Basuroychowdhury, Ravi Shah (Choreographer), Kareem Khubchandani,

Tej Motiwala, Pratik Shah, Mayank Bhatter, and Sujan Doshi

Girls (L to R):

Ronak Vashi (Co-Captain), Hetal Patel (President), Kavita Betkerur, Anshika Kaushik, Sheena Agarwal,

Khushbu Shah, Pooja Nagarkar, Riti Mahadevia, and Jamila Bahrainwala

*Competition Managers not pictured: Priya Rajakumar and Nisha Chandran