เหยื่อ

เหยื่อ ใช้เกี่ยวกับตัวเบ็ด เป็นตัวล่อให้ปลาเข้ามากินเบ็ด มีหลายชนิดแล้วแต่ชนิดของปลาที่จะตก

1. ตกโดยใช้เหยื่อสด จะตกปลาจำพวก ปลาเกร็ดหรือปลาหนังก็ได้ หรือปลาล่าเหยื่อก็ได้ขึ้นอยู่กับเหยื่อเป็นหลัก

2. ตกเหยื่อปลอม เหยื่อปลอมแบ่งออกเป็นหลายชนิด


    1.) เหยื่อยาง   2.) เหยื่อปลั๊ก จะมีจำพวกดำน้ำและบนน้ำ หรือแม้กระทั่งกลางน้ำก็มี คืออยู่กลางๆ น้ำ ไม่ถึงใต้น้ำ


อ้างอิง http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2

Comments