«Войнівський» - ландшафтний заказник загальнодержавного значення

КОРОТКА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Заказник « Войнівський» розташований на лівому березі річки Плетений Ташлик на південь від села Войнівка північніше села Новоолександрівка Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Переданий під охоронне зобов'язання нового зразка 20 березня 1996 р.

Територія заказника являє собою долину невеликої річки Плетений Ташлик (притоки Чорного Ташлика). Ділянка визначається мальовничим ландшафтом. На схилах та біля води численні виходи гранітів, в тому числі, у вигляді великих скель. Площа 50 га. У рослинному покриві переважають угрупування петрофітного ( кам'яного) степу. Із чагарників це - кизильник чорноплідний, шипшина найболючіша - рідкісний вид. Часто зустрічається гвоздика прибузька — сидемічний вид, занесена до Червоної книги України. Ділянка справжніх степів по обох берегах долини характеризуються  порослю ковили волосистої, занесеної до Червоної книги України.

Різноманітною і цікавою є також фауна ділянки, в першу чергу - ентомофауна. Для прибережних чагарників характерні такі лускокрилі як ріпниця, лимонниця, представники родин мішечниць та рябих молей. На ділянці мешкає 6 видів, занесених до Червоної книги України: парусники Поліксена та подалірій, махаон, джміль глинистий пластичатозубий, вусач мускусний. Також знайдені рідкісні для регіону комахи - турун фіолетовий та ґратчастий.

Природно-історична цінність - має природоохоронне, наукове значення.