TOP 10 PHIM TRUYỀN HÌNH CÓ DOUBAN CAO NHẤT NĂM 2017

Danh sách bảng xếp hạng Top 10 phim truyền hình có Douban cao nhất năm 2017 

1. Bạch Dạ Truy Hung: 9,1 điểm – 60.256 lượt đánh giá Diễn viên: Phan Việt Minh, Vương Lang Chính, Lương Duyên, Lữ Hiểu Lâm, Doãn Thù Di… 

2. Bạch Lộc Nguyên: 8,8 điểm – 46.299 lượt đánh giá Diễn viên: Trương Gia Dịch, Tần Hải Lộ, Hà Băng, Lưu Bội Kỳ, Lý Hồng Đào, Lôi Giai Âm, Địch Thiên Lâm, Lý Thấm, Đặng Luân, Tư Cầm Cao Oa, Đổng Khiết…

3. Đại Tần Đế Quốc Chi Quật Khởi: 8,5 điểm – 21.713 lượt đánh giá Diễn viên: Ninh Tịnh, Trương Bác, Hình Giai Đống, Dương Chí Cương, Thẩm Giai Ny… 

4. Hà Thần: 8,4 điểm – 63.668 lượt đánh giá Diễn viên: Lý Hiện, Trương Minh Ân, Vương Tử Tuyền, Trần Dụ Mễ, Vi Thanh… 

5. Danh Nghĩa Nhân Dân: 8.3 điểm – 171.218 lượt bình chọn Diễn viên: Lục Nghị, Kha Lam, Trương Phong Nghị, Ngô Cương, Hứa Á Quân… 

6. Tội Danh Không Bằng Chứng: 8.3 điểm – 15.667 lượt đánh giá Diễn viên: Tần Hạo, Đặng Gia Giai, Diêu Lỗ, Đại Húc, Vương Chân Nhi… 

7. Kê Mao Phi Thượng Thiên: 8.2 điểm – 14.094 lượt đánh giá Diễn viên: : Ân Đào, Trương Dịch, Đào Trạch Như, Trương Giai Ninh, Cao Thù Dao… 

8. Sát Bất Tử: 8.2 điểm – 14.136 lượt đánh giá Diễn viên: Dương Vũ, Thiệu Trang, An Ninh, Vương Thần Hạo, Hình Đông Đông… 

9. Quân Sư Liên Minh: 8.1điểm – 53.537 lượt đánh giá Diễn viên: Ngô Tú Ba, Lưu Đào, Lý Thần, Vu Hòa Vĩ, Trương Quân Ninh, Đường Nghệ Hân, Địch Thiên Lâm… 

10. Hoa Gian Đề Hồ Phương Đại Trù: 8.0 điểm – 21.724 lượt đánh giá Diễn viên: Lôi Mục, Tưởng Giai Ân, Thường Thành, Hồ Côn…

Comments