Trang chủ‎ > ‎USA‎ > ‎VISA‎ > ‎

US Work Visa: Một số loại visa cho phép làm việc tại Mỹ

F1 (du học): Trong năm học chỉ được làm việc part-time tối đa 20 giờ một tuần cho trường/khoa/thày. Nếu xin được CPT hoặc OPT (thường cần sự đồng ý của thày/trường) có thể (tạm) nghỉ học để làm việc full-time cho các tổ chức và doanh nghiệp bên ngoài. Thời gian tối đa CPT cho mỗi cấp học là 12 tháng. Thời gian tối đa OPT cho mỗi cấp học là 12 tháng với các chuyên ngành non-STEM; và 29 tháng với các chuyên ngành STEM. Khi xin OPT không cần có employer, có thể thấp nghiệp tối đa 90 ngày trong khi dùng OPT mà vẫn hợp pháp. Không có quyền lợi nhập cư.

J1 (sinh viên/học giả trao đổi văn hóa): Nếu dùng J1 để đi học, chỉ được phép làm việc tối đa 20 giờ một tuần cho thày/khoa/trường trong năm học. Thời gian Academic Training (AT) cho người dùng J1 để đi học (gần giống CPT/OPT của visa F1) có thể kéo dài đến 36 tháng. Một số chương trình J1 cụ thể có thể cắt giảm thời gian làm AT xuống tùy theo mục đích của chương trình. Hồ sơ xin AT bắt buộc phải có employer và không được phép có thời gian unemployment. Không có quyền lợi nhập cư.

J2 (chồng/vợ của J1): Sau khi xin được giấy phép lao động (Employment Authorization Document), được phép lao động tự do full-time như người Mỹ ngoại trừ những công việc ghi rõ cần người có quốc tịch. Thời hạn của visa J2 phụ thuộc vào thời hạn của J1 của vợ/chồng. Không có quyền lợi nhập cư.

H1 (lao động cao cấp): Được làm việc tối đa 3 năm mỗi lần cấp visa. Nếu được cấp lại visa H1, tổng số thời gian làm việc không quá 6 năm. Được phép xin nhập cư (thẻ xanh) với sự bảo lãnh của công ty. Nếu hết 6 năm vẫn chưa nhập cư, phải ra ngoài nước Mỹ ít nhất một năm để được cấp lại visa H1. Mỗi năm nước Mỹ hạn chế quota số người được cấp visa H1 mới. Tổi thiểu, cần phải có bằng đại học cộng 3 năm kinh nghiệp. Tuy nhiên rất nhiều người dùng visa H1 có bằng cao học trở lên.

L1 (nhân viên các công ty/tổ chức đa quốc gia): cần phải làm việc cho cùng công ty/tổ chức tối thiểu 1 năm trước khi chuyển vào Mỹ. Được phép xin nhập cư với sự bảo lãnh của công ty. Không hạn chế quota L1 visa.

L2 (chồng/vợ của L1): Được phép làm việc tự do như người Mỹ ngoại trừ những việc bắt buộc phải là công dân. Không cần xin giấy phép lao động. Có quyền lợi nhập cư cùng với vợ/chồng có visa L1.

O (Học giả, nghệ sỹ, thương nhân, vận động viên xuất chúng): Dành cho những cá nhân xuất sắc hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Tối đa 3 năm và có thể được gia hạn thêm 1 năm nữa. (Nếu bạn sang Mỹ dùng visa J1 và bị hạn chế 2 năm, bạn có thể chuyển sang visa O để tiếp tục làm việc ở Mỹ sau khi hết OPT. Cần phải chứng minh bạn là nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên ngành. Hiện giờ mỗi năm VN có khoảng trên 10 người dùng visa O ở Mỹ). Visa O không có quyền lợi nhập cư qua employer, nhưng bạn có thể tự xin thẻ xanh độc lập mà không cần doanh nghiệp/tổ chức bảo lãnh.

Tham khảo: http://www.uscis.gov/…/C…/Employment%20Visa%20Categories.pdf

Comments