Home

Chào mừng bạn đến website của Nguyễn Thiện Thông
- Các nhóm SV do thầy Thông hướng dẫn nộp quyển báo cáo nháp (in 2 mặt, trắng đen, giấy thường) vào 1 trong 2 ngày thứ 2 (13/7 11h) hoặc thứ 3 (9h) để duyệt nội dung.
- Các nhóm SV do thầy Thông phản biện đem theo quyển (đã có GVHD ký tên nhận xét) và mô hình báo cáo lúc 9h30 thứ 3 14/7
Ċ
thong nguyen,
Sep 14, 2014, 7:06 AM
Ċ
thong nguyen,
Sep 14, 2014, 7:07 AM
Ċ
thong nguyen,
Sep 14, 2014, 7:07 AM
Ċ
thong nguyen,
Sep 14, 2014, 7:06 AM
Comments