วิธีการทำขนมไทย

วิธีทำขนมไทย

    ขนมขี้หนู 
    ขนมชั้น
    ขนมดอกจอก
    ขนมตาล
    ขนมเทียน
   ขนมน้ำดอกไม้
    ขนมมันสำปะหลัง
    ขนมเรไร
    ขนมลืมกลืน
    ขนมเล็บมือนาง
    ขนมหม้อแกง
    ข้าวเหนียวมูน
    ใข่หงษ์
    ซ่าหริ่ม
    ถั่วแปป
    ทองหยอด
    ทองหยิบ
    ปุยฝ้าย
    เปียกปูน
    เม็ดขนุน
    ลูกชุบ
    สังขยาฟักทอง
    สาลี่อบ
    หยกมณี
    ครองแครงกะทโฮมเพจความรู้เรื่องขนมไทยนี้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกๆคนรู้วิธีทำและเครื่องมือ
ในการทำขนมไทยอย่างง่ายเพื่อที่จะสามารถนำไปทำได้เองและเรียนรู้ว่าขนมไทยทำอย่างไร
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโฮมเพจเรื่องนี้คงจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่รักในการทำขนมบ้างไม่มากก็น้อย


       


     

   
     

 
 

   
       


     


     

 
Comments