Les plantes.

 
 
Les plantes són éssers vius capaços de fabricar-se l'aliment a partir de la llum i dels minerals del sòl.
Les principals característiques que tenen són:
 • Tenen formes molt diferents: unes tenen arrerls, tija i fulles i d'altres no.
 • Quasi totes viuen  en el medi aeri, excepte les algues
 • Les plantes amb flors es reprodueixen per llavors.
 • La clorofil·la és la substància que els proporciona el color verd.

Classificació del vegetals

 1. Algues: Viuen en ambients aquàtics. Tenen una estructura molt simple i algunes només estan formades per una cèl·lula. No tenen arrel ni vasos conductors.
 2. Falgueres: Tenen arrel, tija, fulles i vasos conductors, però no tenen flors.
 3. Molses: No tenen veritables arrels, ni tiges ni fulles. Viuen en llocs humits.
 4. Plantes amb flors: Tenen arrels, tija, fulles i vasos conductors.
Parts de la planta
 
Les plantes tenen diferents parts amb funcions diverses. Són les següents:
 
 • L'arrel: És la part de la planta que té com a funcions subjectar-la al terra i absorvir l'aigua i els minerals que hi ha al sòl. Té tres parts principls:  la caliptra, que s'encarrega de foradar el terra; la zona de creixament i els pèls absorbents.
 • La tija: La funció principal de la tija és mantenir la planta dreta i fer que ac
   
  cedeixi a zones on arriba la llum del Sol. En el seu interior hi ha vasos conductors, per on circula l'aliment.
 • Les fulles: Aquests organs fan tres funcions: respirar, transpirar i fabricar el seu propi aliment. Les seves parts són: el limbe, làmina que forma la fulla; els nervis, conductes per on passa l'aliment; el pecíol, és la zona per on la fulla s'enganxa a la resta de la planta.

 
La fotosíntesi
 
Les plantes per fabricar el seu aliment necessiten:
 1. Aigua, que agafen generalment a través de les arrels.
 2. Minerals dissolts en l'aigua, que també les arrels absorbeixen.
 3. Diòxid de carboni, que penetra pels estomes de les fulles. 
 4. Llum solar, que les fulles capten gràcies a la clorofil·la.
La flor: aparell reproductor
 
La flor és l'aparell repreductor d'un gran nombre de plantes.
Les parts són les següents:
 • El calze és un conjunt de fulles verdes, anomenades sèpals, que tenen la funció de protegir les gemmes florals.
 • La corol·la està formada pels pètals.
 • Els estams són la part masculina. Consta d'una part allargada, el filament, que acaba en un saquet anomenat antera. Dins de l'antera hi ha el pol·len, que conté les cel·lules masculines.
 • El pistil és la part femenina. En el seu interior hi ha els òvuls, que formaran les llavors.
 

Activitats per posar-te a prova:
 
plantes:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments