หน้าแรก


https://app.nextschool.io

กิจกรรม/ข่าวสาร น.ศ.ว.

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปดบานวิชาการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปดบานวิชาการ“เปดบานวิชาการ สรางสรรคนวัตกรรม นอมนําศาสตรพระราชา”(Open House for Creative Innovation by The King’s Strategy ...
  ส่ง 12 ก.พ. 2561 08:35 โดย ชุมพล อรพล
 • การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประกาศโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ........................................................... ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏ ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 22:45 โดย ชุมพล อรพล
 • วิทยาศาสตร์  วันวิทยาศาสตร์ 2560 มาอ่านประวัติความเป็นมาของ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยคําขวัญวันวิทยาศาสตร์          หลอดทดลอง บีกเกอร์ เครื่องชั่ง กล้องจุลทรรศน ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2560 00:01 โดย ชุมพล อรพล
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 1 ส.ค. 2560 20:35 โดย ชุมพล อรพล
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทิน งาน/กิจกรรม/วิชาการ น.ศ.ว.

Embed gadget

ข่าวสนุก

ข่าวครูบ้านนอก

วิดีโอ YouTube


น.ศ.ว.NEWS


https://cct.thaieduforall.org
https://drive.google.com/drive/folders/1E1lRisG3ugPYwmFSNGEzaKMHxkdxzLsA


http://program.thaipbs.or.th/TheWorkingMonarch
http://data.bopp-obec.info/emis/
http://www.labschools.net
e-Learning
https://app.nextschool.io/
รายงานการไปราชการ
https://docs.google.com/forms/d/1PKQCKTzGMD0Evvn21eJ0Y1ORQtbJc7spwttURUR1U-Q/edit

https://drive.google.com/drive/folders/1E1lRisG3ugPYwmFSNGEzaKMHxkdxzLsA
หน้าเว็บย่อย (1): งานทะเบียนวัดผล