>>>หน้าแรก<<<ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกวดราคาจ้างรั้ว ประกาศ  โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง ฯ <<<คลิกรายละเอียด>>>
  ส่ง 26 พ.ย. 2561 19:38 โดย ชุมพล อรพล
 • จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างมไม่มีชื่อ จัดจ้างแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปร ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2561 02:13 โดย ชุมพล อรพล
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กิจกรรม/ข่าวสาร น.ศ.ว.

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารหอประชุม แบบ 100/27
  ส่ง 9 พ.ค. 2562 00:47 โดย ชุมพล อรพล
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปดบานวิชาการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปดบานวิชาการ“เปดบานวิชาการ สรางสรรคนวัตกรรม นอมนําศาสตรพระราชา”(Open House for Creative Innovation by The King’s Strategy ...
  ส่ง 12 ก.พ. 2561 08:35 โดย ชุมพล อรพล
 • การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประกาศโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ........................................................... ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏ ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 22:45 โดย ชุมพล อรพล
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทิน งาน/กิจกรรม/วิชาการ น.ศ.ว.

https://app.nextschool.io

Embed gadget

ข่าวสนุก

ข่าวครูบ้านนอก

วิดีโอ YouTube


น.ศ.ว.NEWS


https://cct.thaieduforall.org
https://drive.google.com/drive/folders/1E1lRisG3ugPYwmFSNGEzaKMHxkdxzLsA


http://program.thaipbs.or.th/TheWorkingMonarch
http://data.bopp-obec.info/emis/
http://www.labschools.net
e-Learning
https://app.nextschool.io/
รายงานการไปราชการ
https://docs.google.com/forms/d/1PKQCKTzGMD0Evvn21eJ0Y1ORQtbJc7spwttURUR1U-Q/edit

https://drive.google.com/drive/folders/1E1lRisG3ugPYwmFSNGEzaKMHxkdxzLsA
หน้าเว็บย่อย (1): งานทะเบียนวัดผล