สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

     ราวศุภมัสดุ ๗๒๑ ปีขาล โทศก วันศุกร์ เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ เพลา นาฬิกา ๙ บาท หรือตรงกับวันที่ เมษายน พ.ศ. ๑๘๙๓ พระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ขึ้นที่ตำบลหนองโสน ชีพ่อพราหมณ์ได้ฤกษ์ตั้งพิธีกลบาตรสุมเพลิง (ชื่อพิธีทำเพื่อแก้เสนียด) ได้สังข์ทักษิณาวัตรขอนหนึ่ง ใต้ต้นหมัน เพราะเหตุดังกล่าวตราประจำจังหวัดจึงเป็นรูปสังข์ทักษิณาวัตร ประดิษฐานบนพานทอง ั์บรรจุไว้ภายในปราสาท ๑ หลัง ใต้ต้นหมัน

 

 

ธงประจำจังหวัด

                เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นสามแถบเท่า ๆ กัน มี ๒ สี โดยสีฟ้าอยู่ตรงกลางขนาบด้วยสีน้ำเงินซึ่งเป็นสี ีประจำภาค ๑ ทั้งสองข้าง กลางธงที่แถบสีฟ้ามีตราประจำจังหวัดเป็นรูปปราสาทสังข์ทักษิณาวัตร ใต้ต้นหมัน ใต้รูปปราสาทมีคำว่า " อยุธยา " คันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้าสองแถบ

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

     ต้นหมัน เป็นไม้พันธ์ตระกูล Boraginaceae เป็นต้นไม้ขนาดกลาง สูงราว ๖๐ ฟุต ลำต้นคล้ายกระบอก เนื้อไม้สีเทาปนสีน้ำตาล ความแข็งปานกลาง เปลือกเนื้อไม้สีเทาปนสีน้ำตาล หนาประมาณ ๑/๒ นิ้ว มีรอยแตก ร้าวยาวไปตามลำต้น ใบยาวประมาณ ๕ นิ้ว กว้าง ๓ นิ้ว รูปไข่ โคนใบคล้ายรูปหัวใจ ดอกสีขาว ผลเป็นพวง สีเขียวเมื่อสุก ต้นหมันมีขึ้นทั่วไปทางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้ชนิดนี้ไม่นิยม ใช้ประโยชน์กัน ต้นหมันเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะเมื่อพระเจ้าอู่ทองย้ายเมืองมาตั้งที่ ี่ตำบลหนองโสน ได้ขุดพบสังข์ทักษิณาวัตร 1 ขอนอยู่ใต้ต้นหมันอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

           ดอกโสน เป็นไม้ตระกูล Leguminosae เป็นไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนโตเร็วลำต้นอวบขึ้นเองตามแม่น้ำลำคลอง ทั่วไปในภาคกลาง ดอกสีเหลืองเป็นช่อห้อย ใช้รับประทานเป็นอาหารได้ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ พระเจ้าอู่ทอง ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ตำบลเวียงเหล็กเลือกชัยภูมิที่จะตั้งพระราชวัง เห็นที่ตำบลหนองโสนเหมาะสมเพราะม ีต้นโสนมาก ออกดอกเหลืองอร่ามคล้ายทองคำแลสะพรั่งตา ดังนั้นดอกโสนจึงถือเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

 

Comments