เดือนกรกฎาคม

งานบวร

โพสต์31 ต.ค. 2553 22:28โดยPumate changwardworrachod

วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓

วัดอโยธยาจัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส

โดยขอกำลังนักศึกษาวิชาทหาร

จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ถวายเทียนจำนำพรรษา

โพสต์31 ต.ค. 2553 22:21โดยPumate changwardworrachod   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2553 22:28 ]

วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน ๗ ต้น โดยแบ่งออกเป็นสายชั้นดังนี้   

ม.๑ ถวายวัดเสนาสนาราม    ม.๒ ถวายวัดประสาท ม.๓ ถวายวัดสามวิหาร   

ม.๔ ถวายวัดกษัตราธิราชวรวิหาร    ม.๕ ถวายวัดท่าการ้อง    ม.๖ ถวายวัดอโยธยา   

 

และคณะผู้บริหาร ถวายวัดพนัญเชิงวรวิหาร

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน

โพสต์31 ต.ค. 2553 22:08โดยPumate changwardworrachod

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับการครวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน

และพัฒนาการของกิจกรรมจิตอาสาจากเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิดศูนย์ฝึก

โพสต์31 ต.ค. 2553 21:58โดยPumate changwardworrachod   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2553 22:07 ]

ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทำพิธีเปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร อย่างเป็นทางการโดยพลตรี ประสงค์  บุตรขวัญ 

ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี

เปิดการฝึกภาคที่ตั้ง

โพสต์31 ต.ค. 2553 21:44โดยPumate changwardworrachod   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2553 22:07 ]

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ วันเปิดการเรียนภาคที่ตั้ง นักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ กิจกรรมทดสอบกำลังใจ

และทบทวนท่าปฏิบัติต่างๆของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ และปีที่ ๓

1-5 of 5