Nieuwsarchief

Nieuws tot en met voorjaar 2017
februari 2017
Brief aan de Gemeenteraad van Utrecht
zie hier

19 december 2016 
Nieuwsbrief over
- De voortgang planstudie NRU;
- De volgende DROOM bijeenkomst op 30 januari 2017.
klik hier

1 december 2016
DROOM spreekt in tijdens raadsinformatieavond
Inspreektekst, zie hier

28 november 2016
- De voortgang planstudie;
- De uitkomsten van de DROOM bijeenkomst 23 november;
- De raadsinformatieavond van 1 december a.s., met de NRU op de agenda.
Klik hier

7 november 2016
Nieuwsbrief over:
- De voortgang planstudie en de gewijzigde aanpak door de projectgroep;
- De uitgangspunten voor het ontwerp van de NRU;
- De uitkomsten van de DROOM bijeenkomst 26 oktober. 
Klik hier

8 april 2016
Reactie op advies omtrent afkoppeling Moldaudreef
klik hier

2015

13 december 
Reactie op beoordelingskader afkoppeling Moldaudreef van 10 november 2015


Zaterdag 22 augustus
DROOM roept raad op geen graai uit het toch al krappe budget voor de NRU te doen
zie Brief


Donderdag 2 juli
Nieuwsbrief over 1e adviesgroep-bijeenkomst van 30 juni, klik hier

Woensdag 17 juni van 19.30 - 21.30 uur
Informatieavond van Gemeente Utrecht over NRU in de Stefanus op de Braziliëdreef 2 
(bushalte Amazonedreef bij winkelcentrum de Klop)

juni 2015
Nieuwsbrief over vervolg participatieproces, klik hier

2014

11 maart 2014
Informatieavond luchtkwaliteit NRU, 19.30 Stefanus, Braziliëdreef 2, lees hier

28 januari 2014
Raadsinformatieavond over NRU, lees hier onze bijdrage (DROOM) en hier de bijdrage van de fietsersbond

2013

10 oktober 2013
De gemeente heeft gereageerd op onze brief van 7 juni, klik hier

7 juni 2013
DROOM reageert op voorkeursvariant 21 mei, klik hier

5 april 2013
DROOM stuurt een brief aan de wethouder en raad, download hier

2012

15 december 2012

15 oktober 2012
Inspraakreacties:

10 oktober 2012
19.30, de boog, gambiadreef.
De NRU op een dijk dat willen we niet! Zie De NRU op een dijk! Dat willen we niet.


29 augustus 2012

De inspraakreactie van DROOM bij de Raadsinformatieavond is hierte downloaden


20 mei 2012

Openbare bijeenkomst Utrechtse Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid

 23 mei 2012 Stadhuis Utrecht (20.00- 22.00 uur)

Thema: Medische kennis over gezondheidsschade luchtkwaliteit
10 april 2012
Reacties bij tweede trechterstap
NMO


22 Januari 2012
Onze reactie op het trechteringsdocument
 
De reactie van NMO op het trechteringsdocument
 
 
9 Januari 2012
Het concept

8 Januari 2012
Mixst-rapport iov Hollandse Waterlinie over NRU

6 Januari 2012
Verslag discussieavond eerste Inpassingsatelier  4 januari

2011

December 2011
Open brief van Frank Bruisma aan van Lunteren (gedeputeerde Provincie Utrecht) 

November 2011
Lees hier het verslag van de brede DROOM-bijeenkomst van 31 november

September 2011
Lees hier het verslag over de voorbereidingsinpassingsateliers ism NHW met thema's:
-bewoners
-natuur en recreatie
-ondernemers

28 maart 2017


Beste bewoner/geïnteresseerde,


De gemeenteraad heeft de wethouder verzocht om een hogere ambitie voor de NRU na te streven en alle pleinen verdiept aan te leggen. Maar het geld is er nog niet.


De provincie heeft een motie aangenomen om aan te sluiten bij de inzet van de gemeente Utrecht om aandacht te vragen voor de mobiliteitsopgave bij de landelijke politiek. Maar meer geld is er nog niet.


Elders worden wegen en verkeerssituaties aangepast om de omgeving gezonder en leefbaarder te maken. Bij de huidige ontwerpen voor de NRU is er sprake van een verslechtering. Elders worden soortgelijke wegen verdiept, overkapt of door een tunnel geleid. Overvecht krijgt de NRU ‘voor de deur’, niet verdiept (zelfs geen beetje). Er is geld voor één onderdoorgang onder en twee fly-overs boven de pleinen, elk met op- en afritten, in totaal 7 of 8 rijbanen.


Een hoge ambitie voor de NRU is niet alleen pleinen verdiept, maar het gehele traject.


Om de overheid (het Rijk, Provincie en Gemeente) duidelijk te maken er meer geld beschikbaar moet komen en dat de NRU geheel verdiept moet worden, heeft een actieve burger het initiatief genomen en een petitie gestart. Wij steunen deze petitie en roepen u op de petitie ook te tekenen.


Ga naar https://verdiepnru.petities.nl, onderteken de petitie en deel dit bericht:


U kunt ook naar Facebook: https://www.facebook.com/Overvechtmagnietstikken/


Hoe meer mensen de petitie tekenen hoe beter het is; dus zegt het voort!
17 mei 2015

Verslag infoavond door Olivier Beens:

Geen extra geld voor inpassing Noordelijke Randweg Utrecht

Woensdag 17 juni organiseerde de gemeente Utrecht een informatieavond over de plannen met de NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) in Overvecht. Het was de eerste informatie-bijeenkomst sinds lange tijd. De gemeente wil het participatieproces nu weer opstarten, om in september 2016 een Collegebesluit te kunnen nemen over de definitieve ontwerpvariant. Zorgpunt daarbij is de ruimtelijke inpassing, waar niet genoeg budget voor is gevonden. lees meer

15 november 2014

Minister: eerder 165 miljoen euro uit voor NRU. 
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stelt geld beschikbaar voor de versterking van vijf bruggen over de Twentekanalen.  De minister is daarnaast onder voorwaarden bereid eerder 165 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van de Noordelijke Randweg Utrecht15 juni 2014
Overvecht is gezond zat?

26 december 2012

18 december 2012


27 december 2012 (Algemeen Dagblad)


10 oktober 2012 (Algemeen Dagblad

26 april 2012

De randweg langs Overvecht wordt opgewaardeerd tot een volwaardig onderdeel van de Ring Utrecht. Deze opwaardering maakt deel uit van plannen om de doorstroming van het autoverkeer op de Ring Utrecht te vergroten. (Gemeente Utrecht)

Comments