Bewoners betrokken bij uitwerking NRU-Plannen

De NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) is een knelpunt voor het verkeer rond Utrecht. Dat blijkt uit de dagelijkse files tijdens de spits. Daarom worden er plannen gemaakt om de NRU op te waarderen. Behalve voor het verkeer zal dit ook gevolgen hebben voor de bewoners van Overvecht en andere gebieden langs het traject. Bewoners hebben daarom allerlei vragen. Wat zijn de gevolgen voor het autoverkeer dat in en uit de wijk gaat en voor de toegankelijkheid van het Noorderpark voor fietsers en voetgangers? En voor de kwaliteit van de lucht en geluidsoverlast?

Sfeerimpressie


Een onderzoek hoe de NRU moet passen in een regionaal verkeersplan heeft opgeleverd dat de weg langs de wijk geen snelweg wordt. In de komende anderhalf jaar wordt verdere uitgewerkt hoe de NRU opgewaardeerd gaat worden. Daarin is ook plaats voor inbreng van bewoners. In drie zogenaamde ‘inpassingateliers’ kunnen bewoners ideeën inbrengen en reageren op de schetsontwerpen. In september hebben bewoners zich hiervoor aanmelden en in november is hier een start mee gemaakt.
Eind 2010 hebben bewoners, die zich bezig willen houden met de  uitwerking van de NRU-plannen,  zich verenigd in DROOM (De Randweg Overvecht Op Maat). DROOM komt voort uit de werkgroep Verkeer van het Bewonersplatform en werkt ook nauw samen met de wijkraad Overvecht. DROOM neemt actief deel aan de inpassingateliers, naast andere bewoners en belangengroepen in de wijk.

DROOM zet zich in om de beste inpassing van de weg te krijgen binnen de mogelijkheden, uitgaande van een breed belang van een leefbare wijk Overvecht. Niet alles is haalbaar; er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Dat is lastig. Vergelijk het met het verplaatsen van een bushalte. De een moet verder lopen, terwijl het voor de ander juist dichterbij is.

Het is goed dat bewoners nu kunnen meedenken, zodat de opwaardering van de NRU ook een opwaardering van Overvecht kan worden.
Wilt u onze activiteiten volgen, mail dan naar verkeer@bewonersplatformovervecht.nl

Comments