อุปกรณ์

 
 
 
อุปกรณ์ (ขออภัย เป็นถุงเท้าคนละข้างกับตัวอย่างที่จะทำต่อไป)

    - ไหมพรมเส้นใหญ่

    - กรรไกร

    - ลูกปัด หรือกระดุม หรืออะไรก็ได้ที่จะเอามาทำเป็นลูกตา ตามใจชอบเลย

    - ใยสังเคราะห์ ซื้อ หรือแอบแงะเอาจากหมอน ตุ๊กตาเก่า

    - เข็มควรมีขนาดยาวๆ ไว้สักอัน ด้ายสีใกล้เคียงถุงเท้า

    - สีเขียนผ้า หรืออะไรที่เขียนถุงเท้าติด แล้ว ไม่ซึม ไม่เลอะ

    - ถุงเท้า (สิจ๊ะ)


Comments