Velkommen


Velkommen til Nasjonalparkkommunane!


Det er 33 Nasjonalparkkommunar i Noreg i dag. Klikk på linken til venstre for å få informasjon om kvar kommune og nasjonalparkar i kommunane. Her finn du etterkvart informasjon om Nasjonalparkstyre og destinasjonsselskap.


DN har satt følgjande kriterium for å bli tildelt status som "Nasjonalparkkommune":
  • Minimum 30% av kommunenes areal eller minst 300 km2 vernet som nasjonalpark, eller hele nasjonalparker innen kommunen
  • Kommunen har nasjonalparkareal og deltar i et interkommunalt samarbeid angående nasjonalparkinformasjon/ tilrettelegging/reiseliv med andre kommuner med nasjonalparkareal, eller at kommunen har et autorisert nasjonalparksenter.
Målet for samarbeidet er å utvikle statusen som nasjonalparkkommune til en merkevare med felles innhold. Samarbeidet skal omfatte fellestiltak som kvalitetskriterier, skilting, grafisk profil, samt felles innspill overfor sentrale myndigheter.