O Nas ...‎ > ‎

Skład Rady


MIĘDZYNARODOWA RADA REDAKCYJNA

Dr Clement BEZOLD
Institute for Alternative Futures,
Alexandria, VA, USA

Prof. Witold T. BIELECKI
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Prof. Czesław CEMPEL
Politechnika Poznańska, Poznań

Prof. Andrzej CHODUBSKI
Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Joseph F. COATES
Futurist in Residence, Washington D.C., USA

Dr Vary T. COATES
The Kanawha Institute for the study of the Future,
Waszyngton D.C., USA

Prof. Meinolf DIERKES
Science Center Berlin (WZB), Berlin, RFN

Prof. Christopher FREEMAN
University of Sussex
Brighton, W. Brytania

Prof. Nikolai GENOV
Freie Universität Berlin, Berlin, RFN

Prof. Tomasz GOBAN-KLAS
Uniiwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Linda GROFF
Calfornia State University, Dominiguez Hills, CA., USA

Prof. Larisa GROMOVA
Herzen State Pedagogical University,
St. Petersburg, Rosja

Prof. Armin GRUNWALD
Institute for Technology Assessment and Systems 

Analysis, FZK Karlsruhe, RFN

Prof. Andrzej HERMAN
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Prof. Jerzy KISIELNICKI
Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Witold KIEŻUN
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Prof. Andrzej K. KOŹMIŃSKI
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Prof. Wociech LAMENTOWICZ
Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, Gdynia

Książę Prof. Rudolf zur LIPPE
Oldenburg Universität, Oldenburg, RFN

Prof. Andrzej LUBBE
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Dr Michael MACCOBY
The Maccoby Group, PC, Waszyngton D.C., USA

Prof. Ali A. MAZRUI
State University of New York
Binghampton, N.Y., USA

Prof. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI 
Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

Prof. Mammo MUCHIE
Aalborg University, Aalborg, Dania

Prof. Witold MORAWSKI
Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Prof. Cezary J. OLBROMSKI
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Prof. Andrzej PAPUZIŃSKI
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Prof. Karol I. PELC
Michigan Technological University,
Houghton, MI, USA

Prof. Harry ROTHMAN
University of Manchester, Manchester, W. Brytania

k Prof. Piotr SIENKIEWICZ
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa

Prof. Marek S. SZCZEPAŃSKI
Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. Agnieszka SZEWCZYK
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Prof. Andrew S. TARGOWSKI
Western Michigan University,
Kalamazoo, MI, USA

Prof. Albert H. TEICH
American Association for the Advancement of Science,
Washington D.C., USA

Prof. Andrzej A. WIERZBICKI 
Instytut Łączności, Warszawa

Prof. Katarzyna ŻUKROWSKA
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa