Archiwum‎ > ‎

2008-2009


TRANSFORMACJE 3-4 (58-59) 2008 i 1-4 (60-63) 2009

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podstrony (1): Contents (ang.)
 
ISSN 1230-0294
 
Czasopismo recenzowane (4 pkt. MNiSzW)
Ukazuje się dwa razy do roku (numery podwójne) w jęz. pol. oraz ang. (odrębne teksty)
 
Redakcja:
Prof. dr hab. Lech W. ZACHER, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (lzacher@alk.edu.pl) - Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA, Instytut Kultury, Uniwersytet Śląski, Katowice (tmiczka@interia.pl) - Z-ca Redaktora Naczelnego

Dr Magdalena RZADKOWOLSKA, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź (magdala36@interia.pl) - Sekretarz Redakcji

Członkowie Redakcji i konsultanci:
Dr Mirosław GEISE, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Prof. Zbigniew HULL, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. Dora MARINOVA, Sustainability Policy Institute, Curtin University, Perth, Australia
Prof. Sudha RAI, Dept. of English, University of Rajasthan, Jaipur, India
Prof. Sangeeta SHARMA, Dept. of Public Administration, University of Rajasthan, Jaipur, India
Prof. Kazimierz ŚLĘCZKA, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski, Katowice
Prof. Ryszard ZIĘBA, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Wydawca:

Fundacja Edukacyjna „Transformacje" Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa Tel./fax. (022)-4038411 e-mail: lechzacher@yahoo.com 

oraz

Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, e-mail: lzacher@alk.edu.pl 

Projekt okładki: Tomasz Patryn
Webmaster: Janusz Janczyk (janusz.janczyk@gmail.com)

© 2008-2009 TRANSFORMACJE - Druk ukończono w 2009 r.


Od redakcji


    Transformacje występują wszędzie, we wszystkich dziedzinach życia ludzi, tych materialnych i tych pozamaterialnych. Ilustruje to właśnie niniejszy numer naszego pisma. Dział pierwszy wskazuje na technikę i innowacje jako decydujące - nie od dziś - siły napędowe rozwoju, gospodarki, społeczeństw. Interakcje techniki i gospodarki tworzą zaskakujące okazje rozwojowe, ale także okazje do działań dalekich od jakichkolwiek zasad etycznych. Stosunek ludzi do natury, do otaczającego - mało już naturalnego - środowiska to przedmiot działu drugiego. Ewidentnie potrzeba nowego myślenia, większej troski, świadomości zagrożeń i ryzyk ekologicznych i wreszcie - efektywnej strategii trwałego rozwoju.

    Trudnym do przecenienia elementem rozwoju jednostek ludzkich i społeczeństw jest kultura. Jej transformacje i metamorfozy są bardzo istotne dla naszej przyszłości. Czy będą tylko pozytywne? Jak będzie stymulować je technika? Jak sobie poradzimy z narastającą wielokulturowością?

    W ostatnim dziale prezentowane są przykłady rozmaitych transformacji, doświadczeń i wyzwań - tych żywiołowych i tych planowanych i kontrolowanych, zarówno partykularnych, polskich, jak i unijnych i amerykańskich (w globalnym kontekście).

Zapraszamy do czytania, do refleksji, do dyskusji na naszych łamach.

Lech W. ZACHER       Redaktor Naczelny

P.S.

Następny numer pisma będzie w jęz. angielskim i ukaże się w 2010 r. Oczekujemy też na teksty w jęz. polskim (do marca 2010 r.)


TECHNIKA - GOSPODARKA


Jerzy BARUK, INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBORSTW PRZEMYSŁOWYCH.......................2
 
Jerzy KISIELNICKI, TECHNOLOGIE WIRTUALNE JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROCESY TRANSFORMACJI..................................................................................16
 
Piotr SIENKIEWICZ, EWALUACJA TECHNOLOGICZNEGO ROZWOJU GLOBALNEGO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO....................................................................37
 
Witold MORAWSKI, ŁADY EKONOMICZNE: SPONTANICZNY, ZAKORZENIONY I REGULOWANY...................................................................................................51
 
Kaziemierz KRZYSZTOFEK, HIPERPIENIĄDZ, CZYLI VA BANQUE..............................70

ETYKA - DEMOKRACJA


Grzegorz W. KOŁODKO, ETYKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...........................84
 
Cezary J. OLBROMSKI, PRZEDSTAWICIELSTWO POLITYCZNE versus DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA.................................................................................................99

RELACJA CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO


Magdalena CHRZANOWSKA, KONKURUJĄCE WIZJE NATURY W KSIĄŻCE PHILA MACNAGHTENA I JOHNA URRY'EGO ALTERNATYWNE PRZYRODY.............................107
 
Przemysław KĘDZIERSKI, MOTYWACJA TROSKI O ZACHOWANIE NATURALNEGO ŚRODOWISKA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II......................................................132
 
Wiesław SZTUMSKI, POTRZEBA SOZOLOGII DUCHOWOŚCI ROZWIJANEJ W RAMACH SOZOLOGII SYSTEMOWEJ.................................................................................156
 
Lesław MICHNOWSKI, POLSKIE UWARUNKOWANIA ODNOWIONEJ STRATEGII TRWAŁEGO ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ (EU SDS).............................................169

TRANSFORMACJE KULTURY


Tadeusz MICZKA, IKONIZACJA SŁOWA W KULTURZE - FAKTY, TEORIE I DOMYSŁY...207
 
Violetta KRAWCZYK-WASILEWSKA, E-FOLKLOR JAKO ZJAWISKO KULTURY DIGITALNEJ....................................................................................................220
 
Tadeusz MICZKA, GENEZA I METAMORFOZY TEATRU MULTIMEDIALNEGO................229
 
Barbara GŁYDA, KANIBALISTYCZNE ASPEKTY KULTURY IMMANENCJI CZYLI O ZJADANIU INNEGO..........................................................................................................249
 
Justyna KUCHARSKA, KONCEPCJE DIASPORY W WIELOKULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWIE............................................................................................265
 
Bolesław KASZA, STARE I NOWE PYTANIA O ARTETERAPIĘ....................................276

PROBLEMY ŚWIATA - INTEGRACJA - GLOBALIZACJA


Tomasz IWANEK, INTEGRACJA EUROPEJSKA - FAZY ROZWOJU WSPÓLNOT EUROPEJSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ..................................................................286
 
Andrzej SEPKOWSKI, AMERYKAŃSKIE PRZEZNACZENIE........................................304

DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA

(NIE TYLKO OKRESU TRANSFORMACJI)


Jerzy BARUK, PROBLEMY ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ INNOWACYJNĄ................321
 
Marcin MARCINISZYN, BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W ZAKŁADZIE PRACY............................................................................................................340
 
Halina ŚWIEBODA, POSTRZEGANIE I OCENA SKUTKÓW ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (W BADANIACH EMPIRYCZNYCH).............................................348
 
Artur BORCUCH, POŻYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE - NA ŚWIECIE I W POLSCE............368
 
Leszek BULIŃSKI, INTEGRACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ZAANGAŻOWANIE PODMIOTÓW PUBLICZNYCH PO 2004 ROKU (PRZYKŁADY Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO).......................................................................376
 
Mirosław GEISE, MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA BEZROBOCIA W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI.................................................................................389

OMÓWIENIA I RECENZJE


Walerij M. GEJEC, Andriej A. GRYCENKO, NAWIGATOR W WĘDRUJĄCYM ŚWIECIE...401
Podstrony (1): Contents (ang.)