Archiwum‎ > ‎

2007-2008


TRANSFORMACJE 1-4 (51-55) 2007 i 1-2 (56-57) 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstrony (1): Contents (ang.)  
 
ISSN 1230-0294
Czasopismo recenzowane (4 pkt. MNiSzW)
Ukazuje się dwa razy do roku (numery podwójne) w jęz. pol. oraz ang. (odrębne teksty)
 
Redakcja:
Prof. dr hab. Lech W. ZACHER, Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (lzacher@alk.edu.pl) - Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Tadeusz MICZKA, Instytut Kultury, Uniwersytet Śląski, Katowice (tmiczka@interia.pl) - Z-ca Redaktora Naczelnego

Dr Magdalena RZADKOWOLSKA, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź (magdala36@interia.pl) - Sekretarz Redakcji

Członkowie Redakcji i konsultanci:
Dr Mirosław GEISE, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Prof. Zbigniew HULL, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. Dora MARINOVA, Sustainability Policy Institute, Curtin University, Perth, Australia
Prof. Sudha RAI, Dept. of English, University of Rajasthan, Jaipur, India
Prof. Sangeeta SHARMA, Dept. of Public Administration, University of Rajasthan, Jaipur, India
Prof. Kazimierz ŚLĘCZKA, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski, Katowice
Prof. Ryszard ZIĘBA, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Wydawca:

Fundacja Edukacyjna „Transformacje" Al. Jana Pawła II 80 lok. 80, 00-175 Warszawa Tel./fax. (022)-4038411 e-mail: lechzacher@yahoo.com 

oraz

Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, e-mail: lzacher@alk.edu.pl 

Projekt okładki: Tomasz Patryn
Webmaster: Janusz Janczyk (janusz.janczyk@gmail.com)

© 2007-2008 TRANSFORMACJE - Druk ukończono w 2009 r.


Od redakcji


    Nadrabiamy zaległości wynikające z przyczyn obiektywnych, stąd publikacja dwóch numerów prawie jednocześnie. W niniejszym numerze koncentrujemy się na problematyce metodologii, podejść i perspektyw badawczych w obliczu - szybko i radykalnie - zmieniającej się rzeczywistości cywilizacyjnej, kulturowej, społecznej, politycznej, ekologicznej. Kolejni autorzy przedstawiają przeto własne propozycje intelektualne i badawcze przydatne do jej analizy. Dwa dalsze działy pisma dotyczą zagadnień związanych z implikacjami nowych technologii info-komunikacyjnych dla ludzi i dla mediów; również dyskutowane są rozmaite konkretne problemy i przykłady przeobrażeń w dostarczaniu i ochronie informacji, jak i transformacji ich klasycznych nośników jakimi są książki, których wkład do kultury i cywilizacji był i jest ciągle ogromny.

    Problemem dociekań nauki jest dziś ogląd i badanie nowej rzeczywistości i to w sposób wielowymiarowy, interdyscyplinarny. Jest to trudne. Nowe technologie stwarzają nowe wspaniałe możliwości, ale także iluzje, zagrożenia i ryzyka. Czy powstające dopiero (i to w rozwiniętych częściach globu) społeczeństwa informacyjne nie ulegną jakiemuś kulturowemu spłyceniu? Na ile „produkcja" informacji, ich dostarczanie, przetwarzanie i użytkowanie, ochrona może nam pomóc w funkcjonowaniu, w rozwoju, w życiu? To wielki materiał do refleksji.

    Przy okazji bardzo dziękujemy wszystkim Współpracownikom i Autorom oraz członkom Rady Redakcyjnej za pomoc w wydawaniu naszego pisma.

Lech W. Zacher Redaktor Naczelny


POSZUKIWANIA METODOLOGICZNE W OBLICZU ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI


Kazimierz KRZYSZTOFEK, HIPERKAPITALIZM JAKO „NAJWYŻSZE STADIUM"..............2

Czesław CEMPEL, MÓJ OGLĄD ŚWIATA - EWOLUCJA, INWOLUCJA I CYKLE ROZWOJU.......................................................................................................32

Piotr SIENKIEWICZ, WSPÓŁCZESNE BADANIA SYSTEMOWE. CZ. II - TEORIE, ANALIZA, INŻYNIERIA (moduł edukacyjny).........................................................................45

Monika MICZKA-PAJESTKA, PROBLEM WSPÓŁODPOWIEDZIALNEGO PODMIOTU W PONOWOCZESNOŚCI........................................................................................63

Małgorzata ZAMOJSKA, ROLA PRZYPADKU W SYSTEMIE GLOBALNYM......................73

Jan Maria SZYMAŃSKI, METAPOLITYKA: CZY SOLIDARNOŚĆ GLOBALNA JEST MOŻLIWA?......................................................................................................81

Alina BETLEJ, METAFORA SIECI A NAUKI SPOŁECZNE - W KIERUNKU ZMIANY PARADYGMATU STRUKTUR................................................................................ 98

Ewa A. JAŃCZUK, „STRUKTURA" PRZYSZŁOŚCI W ŚWIETLE BADAŃ PROCESU FORESIGHT...................................................................................................117


TECHNOLOGIE INFO- KOMUNIKACYJNE - IMPLIKACJE DLA ŚWIATA LUDZI I MEDIÓW


Wiesław SZTUMSKI, KU SPOŁECZEŃSTWU NIEWIEDZY I DEZINFORMACJI...............135

Marcin RUPKA, STREFY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. WYBRANE ASPEKTY...149

Maciej D. KRYSZCZUK, PODZIAŁ CYFROWY - NOWY WYMIAR ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO?..............................................................................................160

Anna MAJ, TRANSFORMACJE WIEDZY. IDEE WIKI, COMMONS I SOCIAL BOOKMARKING ORAZ ICH WPŁYW NA REDEFINICJĘ POJĘCIA......................................................181

Janusz JANCZYK, WIRTUALNE ŚWIATY W POSZERZONEJ PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ W KONTEKŚCIE „SECOND LIFE"............................................................................198

Agata LIMANÓWKA, INTERNET I GRY KOMPUTEROWE - POZYTYWNY I NEGATYWNY WPŁYW GIER NA ICH UŻYTKOWNIKÓW. REALIZACJA POTRZEB GRACZY POPRZEZ UCZESTNICTWO W GRACH...............................................................................216

Dorota CHMIELEWSKA-ŁUCZAK, OPOWIEŚCI O MIŁOŚCI W SIECI -WIZERUNEK PORTALU RANDKOWEGO A ZAWARTA W NIM NARRACJA O MIŁOŚCI........................................................................................................240

Agata WALCZAK-NIEWIADOMSKA, Arkadiusz NIEWIADOMSKI, ANTYFASZYZM I ANTYNAZIZM NA POLSKICH STRONACH INTERNETOWYCH.....................................254

Radosław SAJNA, INTERNET - ZŁUDZENIE GLOBALNEJ WOLNOŚCI SŁOWA...............266

Paweł CZERPAK, KONWENCJA O PRZESTĘPSTWACH KOMPUTEROWYCH PODSTAWĄ DLA REŻIMU MIĘDZYNARODOWEGO?........................................................................282

Karol JAKUBOWICZ, MEDIATYZACJA INTERNETU I INTERNETYZACJA MEDIÓW: WYBRANE ASPEKTY REGULACYJNE.....................................................................300


INFORMACJA I WIEDZA - OCHRONA, DOSTARCZANIE, TRANSFORMACJE NOŚNIKÓW I ODBIORCÓW


Grzegorz WINOGRODZKI, ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ NIEJAWNĄ - WYBRANE ASPEKTY........................................................................................................342

Maria H. KAMIŃSKA, INFOBROKERSTWO W POLSCE............................................374

Magdalena RZADKOWOLSKA, TRANSFORMACJE KSIĄŻKI.....................................400

Lidia MIKOŁAJUK, WIRTUALNA BIBLIOTEKA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO..........................414

Zbigniew GRUSZKA, WYBORY CZYTELNICZE OSÓB STARSZYCH W BADANIACH PRZEPROWADZONYCH W ŁÓDZKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU................431

Evelina KRISTANOVA, KSIĄŻKA BUŁGARSKA W OKRESIE TRANSFORMACJI.............445


Podstrony (1): Contents (ang.)