Archiwum

Dotychczasowe publikacje książkowe:
  1. Lech W. Zacher, Globalne problemy współczesności - interpretacje i przykłady, Lublin 1992
  2. Andrzej Kiepas, Moralne wyzwania nauki i techniki, Katowice 1992
  3. Lech W. Zacher (red.), Społeczeństwo informacyjne - Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, Lublin - Warszawa 1992
  4. Lech W. Zacher (red.), Understanding the Contemporary World - Inquiries into the Global, Technological and Ecological Issues, vol. 1, Warsaw 1994
  5. Lech W. Zacher, Andrzej Kiepas (red.), Społeczeństwo a ryzyko, Warszawa - Katowice 1994
  6. Lech W. Zacher, P. Matusak (red.), Integracja Europy (Elementy historii, problemy, przyszłość), Warszawa 1996
  7. Lech W. Zacher (red.), Rewolucja informacyjna i społeczeństwo - niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje, Warszawa 1997
  8. Lech W. Zacher (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego - Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, Warszawa 1997
  9. Lech W. Zacher (red.), Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, Warszawa 1999
Publikacje Fundacji TRANSFORMACJE można zamawiać bezpośrednio:

00-175 Warszawa

Al. Jana Pawła II 80 lok. 80
tel./fax (0-22) 403 84 11
 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser