Strona Główna

Najlepiej oglądać w rozdzielczości ekranu: 1024 x 768

 
     Serdecznie Witamy

    Wydajemy pismo "Transformacje", które jest interdyscyplinarne, recenzowane (4 pkt. według MNiSzW) i ukazuje się od 1992 roku. Nasze "Transformacje" poświęcone są między innymi problematyce
   • transformacji cywilizacyjnych i kulturowych
   • społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy
   • zagadnieniom globalizacji
   • kwestiom rozwoju trwałego
   • filozofii politycznej i aksjologii
   • dociekania przyszłości.
    Transformacje są charakterystyczną formą i sposobem funkcjonowania, rozwoju, trwania świata ludzi. Ich wszechobecność i znaczenie skłania do uważania kategorii transformacji za swoisty paradygmat w badaniu rozwoju techniki, cywilizacji, społeczeństwa, kultury, wartości i przekonań. Konsekwencje i potencjalności zmian i przeobrażeń wymagają nowych metodologicznych podejść i narzędzi, nowych wizji oraz innowacji teoretycznych, a także budowania zdolności do radzenia sobie nie tylko dziś, ale i w przyszłości.
 
    Ważnym celem wydawanego przez nas pisma jest także promowanie inter-, multi- i transdyscyplinarności w badaniach i analizach, orientacji prospektywnej oraz myślenia strategicznego i globalnego. Horyzont poznawczy zamieszczanych tekstów jest bardzo szeroki - od ujęć teoretycznych i metodologicznych przez tematykę krajową i regionalną do globalnej oraz empirycznej. Opisy i ewaluacje konkretnych doświadczeń są też przedmiotem zainteresowań naszego pisma.
 
 
Zapraszamy do lektury na naszych stronach i do działu Warunki prenumeraty
 

 Notice for foreign readers:

                                 Below you can read out the english language subtitles of all papers