Нов Стрелец

виртуално литературно списание за метареализъм

годината на Тигъра, 2010, брой 2

Издател Иван ЗДРАВКОВ

Главен редактор Михаил ТОШКОВ

Нов Стрелец
общество за метареализъм
 
Словото е удивително жив организъм, а метаморфозите му – безкрайни.
Метареализмът е система.
Метареализмът е свобода.
Метареализмът е нова енергия в литературното пространство.
Опитай – както дишаш: ако не го постигнеш, се задушаваш.
Опитай – както се любиш: поезията като екстаз от любовния акт.
Опитай – както възкръсваш: духовната алхимия е възможна.
Съдбата наблюдава внимателно онлайн списанието за метареализъм – неговата философия, идеи, автори, творби – и движението му към бъдещето.
 
съдържание
 1. ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ
  • Михаил ТОШКОВ
   • Дзенестетиката – древно докосване да метареализма
   • Метареализмът – усещане за свобода
  • Ролан БАРТ
   • Литература и метаезик
 2. ИНФО ГЛАС
  • Иван ЗДРАВКОВ
   • пред ЕКЗИС – говори свободно
  • Румен ЙОНКОВ
   • 77 реда за „Вечерна чаша” 
 3. ЛАВЪР
  • Поезия от Анжела ДИМЧЕВА-ТОМОВА, Михаил ТОШКОВ, Йордан АТАНАСОВ, Неделчо ГАНЕВ
 4. ТЕКСТОВЕ
  • Иван ЗДРАВКОВ
   • Син на Омир
  • Николай СЕМЕРДЖИЕВ
   • Пчеларят
 5. MEMORIA
  • Борис ДЕЛЧЕВ 100 години от рождението
  • Здравко ПЕТРОВ
   • Младостта на литературния критик 
  • Иван ЗДРАВКОВ
   • Оттам гнева и сълзите
  • Михаил ТОШКОВ
   • Антидогматикът
 6. ОТЛОМКИ БЕЗСЪНИЯ
  • Съдбата харесва числото 3 
 7. БИБЛИОТЕКА
  • Кирил ПОПОВ литературен анализатор на Нов Стрелец
   • Светлина в шоусъвремието – за Е-списание за метареализъм Нов Стрелец
   • Пулсиращата енергия на самопознанието – за “Сезони на душата” от Анжела Димчева-Томова
   • Ще бъдете като богове – за „Дихания” от Иван Здравков
 8. ЛИЦА ОТ 21 ВЕК
 9. АРТ МАГАЗИН 
  • Михаил ТОШКОВ
   • Посоки в метареализма – за художничката Татяна Полихронова