Кваліметрія професійної майстерності педагогічного працівника

Кваліметрія професійної майстерності педагогічного працівника


Форма опитування побудована відповідно Кваліметрії професійної майстерності вчителя (www.uon.voladm.gov.ua/-/.../1449217758-pos...)
Частіше за все визначення рівня діяльності вчителя проводиться шляхом оцінювання її за такими параметрами:
  • Результативність фахової діяльності. 
  • Методична компетентність. 
  • Професіоналізм. 
  • Моральні якості.
  • Освітній рівень (наявність і рівень педагогічної та відповідної фахової освіти).
Пропонуємо з переліку параметрів оцінювання результативності педагогічної діяльності ті, що піддаються кількісному визначенню, вимірюванню та порівняльному аналізу на засадах кваліметричного підходу.

Запропонована кваліметрична модель включає 30 показників, які поєднані у 5 параметрів:

1. Професійно-педагогічні знання.

2. Професійна компетентність.

3. Інноваційний потенціал учителя.

4. Особистий внесок у розбудову регіональної освітньої системи. Результативність професійної діяльності.
Comments