Wilde - citáty

Oscar Wilde

Citáty


 

Myslím, že Bůh stvořením člověka poněkud neodhadl své schopnosti.

 

*

 

(Salome)

Luna je chladná a cudná... Určitě je panna. Je krásná jako panna... Ano, je panna. Nikdy se neposkvrnila. Nikdy. Nikdy se neoddala lidem jako ostatní bohové.

 

*

 

Historie ženy je historií nejhorší tyranie, jakou kdy svět poznal: Tyranie slabého nad silným.

*

 

Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života.


*

 

Štěstí ženatého muže spočívá v množství žen, se kterými se neoženil.

 

*


Neštěstí těch druhých nás přivádí do rozpaků svou banálností.


*

 

Žít, to je nejvzácnější dar na světě, neboť většina lidí jenom existuje.

 

*

 

Když jsme šťastni, jsme vždycky dobří, ale když jsme dobří, nejsme vždycky šťastni.

 

*

 

Knihy, kterým svět říká nemorální, to jsou knihy, jež světu předvádějí jeho vlastní hanebnost.

 

*

 

(Zločin lorda Artura Savilla. Studie o povinnosti.)

„Ne, vůbec nejsem cynická, jen mám zkušenosti, jenže to je celkem totéž.“

 

*

 

Věrnost je často jen vášnivá touha po majetku. Mnoho věcí bychom rádi odhodili, kdybychom se nebáli, že je opět někdo zdvihne.

 

*


Nemůžete-li snést samotu, možná že ostatní také nudíte.


*

 

Říkat lidem, co by měli číst, je obvykle stejně tak zbytečné jako škodlivé, neboť skutečné pochopení literatury je otázkou temperamentu, nikoliv učení; k Parnasu neexistuje žádný návod a nic, co se člověk může naučit, za to učení nestojí.

 

*

 

V Oxfordu dostal mladý Oscar Wilde u jedné zkoušky za úkol, aby přeložil z řečtiny novozákonní pašijový příběh, a poněvadž překládal snadno a přesně, řekli mu zkoušející, že může skončit. Wilde pokračoval a zkoušející jej znovu zastavili. „Ach, nechte mě pokračovat,“ řekl Wilde, „chci vědět, jak to dopadne.